Oslobođenje od ropstva

Pročitajte: Knjiga Izlaska 6:1-8

1 Gospodin odgovori Mojsiju: »Sad ćeš vidjeti kako ću prisiliti faraona da ih – pritisnut jakom rukom – pusti, da ih zaista – pritisnut jakom rukom – izagna iz svoje zemlje.« 2 Dalje reče Bog Mojsiju: »Ja sam Gospodin! 3 Ja se objavih Abrahamu, Izaku i Jakovu kao El Šadaj. Ali imenom svojim, Gospodin, ne objavih im se. 4 Ja im se obvezah ugovorom, da ću im dati u posjed kanaansku zemlju, zemlju u kojoj su prije prebivali kao tuđinci. 5 Pa razabrah i tužbu sinova Izraelovih, koje u Egiptu zasužnjiše, i pomislih na svoj zavjet. 6 Zato navijesti sinovima Izraelovim: Ja sam Gospodin! Ja ću vas izbaviti iz egipatskog ropstva, oslobodit ću vas iz njihova sužanjstva, spasit ću vas visoko podignutom rukom, žestokim kaznenim sudovima. 7 Izabrat ću vas za svoj narod i bit ću vaš Bog. I spoznat ćete da sam ja, Gospodin, Bog vaš, onaj koji vas izbavljam od pritiska egipatskog ropstva. 8 I uvest ću vas u zemlju koju sam svečanom zakletvom obećao dati Abrahamu, Izaku i Jakovu. Vama ću je dati u posjed ja, Gospodin.«

 

Ja ću vas izbaviti iz egipatskog ropstva, oslobodit ću vas iz njihova sužanjstva.

Izlazak 6:6

»TI si kao Mojsije, vodiš nas iz ropstva!« uzviknula je Jamila. Kao zakupci ciglane u Pakistanu, ona i njezina obitelj patili su zbog plaćanja prevelike najamnine. Velik dio zarade trošili su samo na otplatu kamata. No kada su dobili dar od neprofitne organizacije koji ih je oslobodio duga, osjetili su ogromno olakšanje. Zahvaljujući njezinu predstavniku na svojoj slobodi, Jamila, vjernica u Isusa, usporedila ga je s Mojsijem i Božjim oslobođenjem Izraelaca iz ropstva.

Izraelci su stotinama godina bili robovi u Egiptu. Zbog teških su uvjeta zavapili Bogu, tražeći pomoć (2:23). No nakon toga umjesto da im bude lakše, novi im je faraon naredio ne samo da izrađuju cigle nego i da skupljaju slamu za izradu cigli (5:6-8). Kad su se Izraelci nastavili buniti protiv ugnjetavanja, Bog je ponovio svoje obećanje da će biti njihov Bog (6:7). Neće više bili robovi, jer će ih on spasiti »visoko podignutom rukom« (r. 6).

Pod Božjim vodstvom, Mojsije je izveo Izraelce iz Egipta (poglavlje 14). Bog nas i danas izbavlja visoko podignutim rukama svoga Sina, Isusa, na križu. Oslobođeni smo daleko većeg ropstva, ropstva grijehu. Više nismo robovi, nego slobodni!

– Amy Boucher Pye

Nebeski oče, hvala ti što si poslao svog Sina da nas oslobodi najvećeg ropstva.