Velikodušnost

Pročitajte: Druga poslanica Timoteju 1:6-14
6 Zato te opominjem da stalno raspiruješ Božju milost koja je u tebi polaganjem mojih ruku. 7 Doista, Bog nam nije dao duha bojažljivosti, nego jakosti, ljubavi i razboritosti. 8 Ne stidi se dakle svjedočenja za našega Gospodina, ni mene, njegova sužnja, nego podnosi sa mnom za evanđelje po snazi Boga. 9 On nas je spasio i pozvao svetim pozivom, ne po našim djelima, nego po svojoj odluci i milosti koja nam je dana u Kristu Isusu prije vječnih vremena. 10 Ona se sad objavila pojavom našega Spasitelja Isusa Krista koji uništi smrt, a obasja život i neraspadljivost po evanđelju, 11 za koje sam ja postavljen kao propovjednik, apostol i učitelj pogana. 12 Zato i trpim ovo, ali se ne stidim, jer znam kome sam povjerovao i uvjeren sam da je on u stanju sačuvati moj poklad za onaj dan. 13 Neka ti budu mjerilo zdrave riječi koje si čuo od mene, drži ih u vjeri i ljubavi koja je u Kristu Isusu! 14 Lijepi poklad čuvaj po Duhu Svetom koji prebiva u nama!

Doista, Bog nam nije dao duha bojažljivosti, nego jakosti, ljubavi i razboritosti. <br>2 Timoteju 1:7

Doista, Bog nam nije dao duha bojažljivosti, nego jakosti, ljubavi i razboritosti.

2 Timoteju 1:7

NITKO nikad nije umro rekavši: »Tako mi je drago što sam za života bio sebičan, samodostatan i bojažljiv.« Tim je riječima pisac Parker Palmer pozdravio maturante i pozvao ih da se »ponude svijetu… iskrenom velikodušnošću.«

Ali, nastavio je Parker, živjeti tako značilo bi naučiti »koliko malo znaš i kako je lako pogriješiti.« Nuđenje sebe u službu svijetu zahtijevalo bi njegovanje »početničkog uma, ulaženje ravno u svoje ne-znanje, i rizik da pogriješiš opet i opet a zatim ustaneš i učiš opet i opet.«

Samo kada su naši životi izgrađeni na temeljima milosti, možemo naći hrabrost odabrati takav život odvažne »prostodušne velikodušnosti«. Kao što je Pavao objasnio svome štićeniku Timoteju da mi raspirujemo »Božju milost« (r. 6) i živimo od Božjeg dara kada se sjetimo da je Božja milost ta koja nas spašava i poziva na svrhovit život (r. 9). Njegova snaga daje nam hrabrost da se odupremo iskušenju, da se odupremo duhu bojažljivosti i budemo jaki, puni ljubavi i razboritosti (r. 7). I njegova je milost ta koja nas podiže kada padnemo, tako da možemo nastaviti cjeloživotno putovanje temeljeći svoj život u njegovoj ljubavi (r. 13,14).

– Monica La Rose

Bože, hvala ti što ne moramo živjeti u strahu, čuvajući se od neuspjeha ili boli. Pomogni nam da se oslonimo na hrabrost koju ti pružaš.