Nositi se s razočaranjem

Pročitajte: Prva knjiga Ljetopisa 28:2,3,6-12
2 Tada se diže kralj sa svojega sjedala i reče: »Čujte me, braćo moja i narode moj! Ja sam bio sam naumio sagraditi dom za kovčeg Gospodnjega saveza i za podnožje nogama Boga našega. Ja sam obavio i pripreme za gradnju. 3 Ali mi Bog reče: Ne ćeš ti graditi kuće mojemu imenu; jer si ratnik i krv si prolijevao.
6 On mi reče: Tvoj sin Salomon sagradit će moju kuću i moje trijemove. Jer njega izabrah sebi za sina. Njemu ću biti otac. 7 Zauvijek ću podići njegovo kraljevstvo, ako ovako kao danas bude izvršavao moje zapovijedi i zakone. 8 I sada vas opominjem pred očima svega Izraela, pred Gospodnjom općinom i pred Bogom koji nas čuje: Držite brižno sve zapovijedi Gospodina, Boga svojega, da ostanete u posjedu ove lijepe zemlje i da je ostavite u baštinu svojim potomcima za sva vremena!
9 A ti, sine moj Salomone, drži se s Bogom svojega oca i služi mu dragovoljno cijelim srcem i dušom, jer Gospodin ispituje sva srca i zna svaku pomisao i želju. Ako ga potražiš, on će dati da ga nađeš. Ako li ga ostaviš, odbacit će te zauvijek. 10 Pa vidi sada da te je Gospodin izabrao da mu sagradiš kuću za svetinju. Pođi na posao odvažno!«
11 Potom preda David svojemu sinu Salomonu nacrt trijema i njegovih prostorija, od riznica, gornjih soba i unutarnjih prostorija, i od prostora za pomirilište, 12 tako i nacrt svega što je bio smislio: sliku trijemova u Gospodnjem Hramu i ćelija uokolo, sliku riznica Božje kuće i riznica za svete darove.

Ja sam bio sam naumio sagraditi dom za kovčeg Gospodnjega saveza… <br>1 Ljetopisa 28:2

Ja sam bio sam naumio sagraditi dom za kovčeg Gospodnjega saveza…

1 Ljetopisa 28:2

NAKON što su cijelu godinu prikupljali novac za »putovanje života«, grupa srednjoškolaca došla je u zračnu luku i saznala da su mnogi od njih kupili karte od tvrtke koja se lažno predstavlja kao zrakoplovna kompanija. »Iako tužni«, rekla je jedna učiteljica, »odlučili su iskoristiti vrijeme na najbolji mogući način. Dva dana uživali su u obližnjim atrakcijama, koje su dobili na dar sa zrakoplovnim kartama.«

Suočavanje s propalim ili promijenjenim planovima može biti razočaravajuće, pa čak i bolno, pogotovo kada smo uložili vrijeme, novac ili osjećaje u planiranje. Kralj David je »naumio sagraditi dom za kovčeg Gospodnjega saveza… Ali mu Bog reče: »Nećeš ti graditi kuću mojemu imenu;… Tvoj sin Salomon sagradit će moju kuću i moje trijemove« (r. 2,3,6). No David nije zbog toga očajavao. Hvalio je Boga što ga je izabrao za kralja nad Izraelom i dao je planove za gradnju Hrama Salomonu (r. 11-13). Pritom ga je ohrabrio: »Pođi na posao odvažno i smjelo. Ne boj se i ne plaši se! Jer Bog, Gospodin, moj Bog, bit će s tobom« (r. 20).

Kad se naši planovi izjalove, bez obzira na razlog, svoje razočaranje možemo predati Bogu koji »se brine za nas« (1 Petrova 5:7). On će nam pomoći da se nosimo s neispunjenim očekivanjima.

– Alyson Kieda

Božja obećanja i njegovi planovi nikada ne propadaju.