Nepoznati put

Pročitajte: Psalam 142
2 Iz svega glasa vapim Gospodu;
iz svega glasa Gospoda zazivam.
3 Izlijevam pred njim svoju prozbu,
svoju nevolju pred njim kazujem.

4 Ako moj duh klone u meni,
ti znaš moju stazu.
Na putu kojim prolazim
potajno mi zamku postaviše.

5 Pogledaj na desno i vidi,
nemam nikoga koji me prepoznaje.
Nema spasa za mene.
Nitko ne mari za život moj.

6 Vapim tebi, Gospode,
govorim: ti si moje utočište,
moj dio u zemlji živih.
7 Poslušaj moje vikanje,
jer sam posve iznemogao!
Izbavi me od mojih progonitelja,
jer oni su jači od mene.
8 Izbavi me iz tamnice
da zahvaljujem imenu tvojemu!
Tada će se pravednici oko mene okupiti
jer si prema meni bio milostiv.

Ako moj duh klone u meni, ti znaš moju stazu… <br>Psalam 142:4

Ako moj duh klone u meni, ti znaš moju stazu…

Psalam 142:4

MOŽDA sam se trebao pridružiti Brianu u trčanju. Bio sam u stranoj zemlji i nisam imao pojma kamo idemo, koliko daleko ili kakav će biti teren. Osim toga, on je bio brz. Uganem li gležanj, hoću li moći držati korak s njim? Što sam drugo mogao nego vjerovati Brianu jer je znao put? Kad smo počeli, postao sam još zabrinutiji. Staza je bila teška, vijugala je kroz gustu šumu na neravnom terenu. Srećom, Brian se neprestano okretao kako bi provjerio kako sam i upozorio me na teške dijelove staze pred nama.

Možda su se tako osjećali neki ljudi u biblijsko doba dok su ulazili na nepoznato područje Abraham u Kanaan, Izraelci u pustinju, a Isusovi učenici kad su naviještali Radosnu vijest. Nisu imali pojma kakav će to put biti, osim da će sigurno biti težak. Ali imali su nekoga tko ih je vodio, tko je znao put pred njima. Morali su vjerovati da će im Bog dati snagu da izdrže i da će se brinuti o njima. Mogli su ga slijediti jer je točno znao što ih čeka.

Ta je sigurnost tješila Davida dok je bio u bijegu. Unatoč velikoj neizvjesnosti, rekao je Bogu: »Ako duh moj klone u meni, ti put moj poznaješ« (r. 4, K. S.). Bit će trenutaka u životu kada ćemo se bojati onoga što nas čeka. Ali mi znamo ovo: naš Bog, koji hoda s nama, zna put.

– Leslie Koh

Oče, iako ne znamo što bi se sljedeće moglo dogoditi, ti znaš. Znamo da se brineš o nama i vodiš naše korake.