Božja epska priča

Pročitajte: Evanđelje po Ivanu 16:25-33
25 Ovo sam vam govorio u slikama. Dolazi čas kad vam više ne ću govoriti u zagonetkama, nego ću vam otvoreno navješćivati ono što se tiče Oca. 26 U onaj ćete dan u moje ime moliti, i ne velim vam da ću ja moliti Oca za vas. 27 Sâm vas Otac naime ljubi jer ste vi mene ljubili i povjerovali ste da ja izađoh od Boga. 28 Izađoh od Oca i dođoh na svijet; opet ostavljam svijet i idem k Ocu.« 29 Rekoše njegovi učenici: »Eto, sad otvoreno govoriš i nikakve zagonetke ne kazuješ. 30 Sad znamo da sve znaš, i nije ti potrebno da te tko pita. Zato vjerujemo da si izašao od Boga.«
31 Isus im odvrati: »Zar sada vjerujete? 32 Evo dolazi čas, i već je došao, kada ćete se raspršiti svaki na svoju stranu, a mene sama ostaviti. Ali nisam sam, jer je Otac sa mnom. 33 Ovo sam vam govorio da u meni imate mir. U svijetu imate tjeskobu; ali se ufajte: ja nadvladah svijet.«

»U svijetu imate tjeskobu; ali se ufajte: ja nadvladah svijet.« <br>Ivan 16:33

»U svijetu imate tjeskobu; ali se ufajte: ja nadvladah svijet.«

Ivan 16:33

NASLOVNICA časopisa prikazivala je uznemirujuću fotografiju izgladnjele djece u zemlji razorenoj građanskim ratom. Dječak, vidno potresen, odnio je primjerak časopisa pastoru i upitao ga: »Zna li Bog za ovo?« Pastor je odgovorio: »Znam da ne razumiješ, ali, da, Bog zna za to.« Dječak je izišao, izjavljujući da ga takav Bog ne zanima.

Ta pitanja ne uznemiruju samo djecu nego i sve nas. Uvjeren u Božje suvereno znanje, volio bih da je taj dječak čuo za epsku priču koju Bog nastavlja pisati, čak i na najgorim mjestima.

Isus je otkrio ovu priču svojim sljedbenicima, onima koji su pretpostavljali da će ih zaštititi od teškoće. Krist im je umjesto toga rekao: »U svijetu ćete imati patnju.« (K. S.) Međutim, ono što je Isus ponudio bilo je njegovo obećanje da je već »pobijedio svijet«. (K. S.). Na kraju vremena Bog će ispraviti svaku nepravdu, zaliječiti svaku bol i patnju.

Od Knjige Postanka do Otkrivenja čitamo o Bogu koji uništava svako zlo i ispravlja svaku nepravdu. Upoznajemo Boga, punog ljubavi, čije je zanimanje za nas neupitno. Isus je rekao svojim učenicima: »Ovo sam vam govorio da u meni imate mir« (r. 33). Počivajmo danas u Njegovu miru.

– Winn Collier

Teško možemo zamisliti, ali vjerujemo, Bože, da ćeš na kraju ispraviti svako zlo.