Bog oluje

Pročitajte: Evanđelje po Mateju 14:22-33
22 Odmah zapovjedi svojim učenicima da uđu u lađicu i da otplove na drugu obalu, dok on otpusti narod. 23 Kad je otpustio narod, popne se na goru sam, kako bi molio. Već je bila nastala večer, a on je još bio ondje sam. 24 Lađica je već bila nasred mora, a valovi su je bacali tamo i amo jer je bio protivan vjetar. 25 O četvrtoj noćnoj straži dođe on k njima hodajući po moru. 26 Kad ga tako učenici vidješe gdje hoda po moru, povikaše uplašeni: »Sablast!« I zavikali su od straha. 27 A Isus im odmah progovori: »Budite hrabri! Ja sam. Ne bojte se!« 28 Petar mu odvrati: »Gospodine, ako si ti, reci mi da dođem k tebi po vodi!« 29 On reče: »Dođi!« Petar izađe iz lađice i hodajući po vodi pođe k Isusu. 30 A kad je vidio jak vjetar, uplaši se. Poče se topiti i povika: »Gospodine, spasi me!« 31 Odmah Isus pruži ruku, uhvati ga i reče mu: »Malovjerniče, zašto si posumnjao.« 32 Tada uđoše u lađicu, i prestade vjetar. 33 Oni koji su bili u lađici baciše se pred njega ničice i rekoše: »Ti si zaista Sin Božji!«

 

Petar je izašao iz čamca, hodao po vodi i došao prema Isusu.

Matej 14:29

IRSKA misionarka Amy Carmichael iskusila je različite životne oluje: siromaštvo, bolest, kroničnu bol, progonstvo. Prebrodivši tolike teškoće uz Božju pomoć, razmišljala je: »Bog je Bog mirnog mora i moćnih valova, i oni su još uvijek njegovi kad nas preplave; iznova i iznova dokazujemo da ono što je silno ne svladava.«

Možda je Peter doživio slično otkriće kad je izišao iz svoga ribarskog čamca i krenuo na olujno more. Zamislite da ste tamo s njim, nošeni vjetrom, udarani golemim valovima i zaslijepljeni morskom pjenom (r. 24). A zatim ugledate Isusa kako mirno hoda prema vama na istom uzburkanom moru koje prijeti da će vas povući u dubine (r. 25).

Ako je oluja prestrašila Petra, koliko li je strahopoštovanja Isus odjednom ulijevao onaj koga ona nije mogla dodirnuti. Silna oluja nije mogla nadjačati onoga tko ju je stvorio. Kad je Petar počeo tonuti, »Isus pruži ruku, uhvati ga« (r. 31).

Ako se suočavate s olujama koje se čine prevelikima da biste ih mogli nositi, usmjerite svoj pogled na Isusa, komu se sve pokorava. U njegovoj prisutnosti pronaći ćete hrabrost i ustrajnost za današnje izazove. Čak i ako osjećate da tonete, Isus je spreman držati vas da ne potonete.

– Chris Wale

Dragi Isuse, hvala ti što ne dopuštaš da potonemo. Želimo i danas osjetiti tvoju ruku kako nas čvrsto drži.