Božje srce

Pročitajte: Evanđelje po Mateju 11:27-30
27 Sve je meni predao moj Otac. Nitko ne pozna Sina nego jedino Otac, i nitko ne pozna Oca nego jedino Sin i onaj kojemu to Sin hoće objaviti. 28 Dođite k meni, svi koji ste umorni i opterećeni, ja ću vas okrijepiti. 29 Uzmite moj jaram na sebe i učite od mene, jer sam ja krotak i ponizan srcem. I naći ćete pokoj svojim dušama. 30 Jer je moj jaram blag i moje breme lako.«

Dođite k meni, svi koji ste umorni i opterećeni,…

Matej 11:28

DEVETOGODIŠNJI Dan Gill došao je sa svojim najboljim prijateljem Archiem na rođendan njihova prijatelja iz razreda. No kada je majka slavljenika vidjela Archieja, zabranila mu je pristup. »Nema dovoljno stolaca«, rekla je. Dan je ponudio da sjedne na pod kako bi napravio mjesta za svog prijatelja, koji je bio Afroamerikanac, ali majka je to odbila. Utučen, Dan joj je dao njihove darove i vratio se kući s Archiejem. Bio je tužan zbog odbacivanja njegova prijatelja.

Sada, desetljećima poslije, Dan je učitelj koji u učionici uvijek ima jedan prazan stolac. Kad učenici pitaju zašto, on objašnjava da ga to podsjeti da »u učionici uvijek ima mjesta za svakoga«.

Ljubav vidimo u Isusovu prihvaćanju svih ljudi: »Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni, ja ću vas okrijepiti« (r. 28). Na prvi pogled čini se da ovaj poziv sužava opseg Isusove službe »najprije Židovu« (Rimljanima 1:16). No dar spasenja je za sve ljude koji vjeruju u Isusa. »To je Božja pravda po vjeri u Isusa Krista za sve koji vjeruju, jer nema razlike« (3:22), napisao je Pavao.

Zato radujemo se Kristovu pozivu svima: »Uzmite moj jaram na sebe i učite od mene, jer sam ja krotak i ponizan srcem. I naći ćete pokoj svojim dušama« (Matej 11:29). Za sve koji traže njegov odmor, njegovo otvoreno srce čeka.

– Patricia Raybon

Isuse, pozvao si nas kada drugi nisu. Hvala ti!