Božje svjetlo

Pročitajte: Psalam 23
1 Gospod je moj pastir,
ništa mi ne nedostaje.
2 Na zelenim poljanama pusti me da sjedim
i počinem kraj mirnih voda.
3 On mi krijepi dušu.
Zbog svoga imena vodi me pravim stazama.
4 Ako bih morao i putovati tamnom gudurom,
ne bojim se zla jer ti si sa mnom.
Tvoj štap i tvoja palica me tješe.
5 Spremaš preda mnom stol
naočigled mojim neprijateljima.
Glavu mi mažeš uljem;
moja se čaša prelijeva.

6 Samo će me sreća i milost pratiti
kroz sve dane života moga
i stanovat ću u kući Gospodnjoj
dok živim.

Blago narodu koji ti zna klicati, koji ide u svjetlosti tvoga lica, Gospode!

Psalam 89:16

KADA je Elaine ustanovljen poodmakli stadij karcinoma, ona i njezin suprug Charles znali su da je njezin susret s Isusom vrlo blizu. Oduvijek im je bilo dragocjeno obećanje Psalma 23. da će Bog biti s njima na putovanju kroz najdublju i najtežu dolinu u njihovih pedeset i četiri godine zajedničkog života. Nakon dijagnoze, nalazili su utjehu u činjenici da je Elaine spremna za susret s Isusom.

Na komemoraciji svoje supruge, Charles j rekao da on još uvijek putuje »tamnom gudurom« (Psalam 23:4). Život njegove žene na nebu već je započeo, ali on i oni koji su voljeli Eleine još uvijek prolaze »tamnom gudurom«.

Dok putujemo »dolinom smrti« (r. 4, K. S.), gdje možemo pronaći izvor svjetlosti? Apostol Ivan izjavljuje: »Bog je svjetlo i u njemu nema nikakve tame« (1 Ivanova 1:5). A u Evanđelju po Ivanu 8:12 Isus izjavljuje: »Ja sam svjetlo svijeta. Tko ide za mnom, ne hoda u tmini, nego će imati svjetlo života.«

Kao vjernici u Isusa mi hodamo u svjetlosti njegova lica (Psalam 89:16). Naš Bog je obećao da će biti s nama i da će biti naše svjetlo u najmračnijim trenucima našeg života.

– Cindy Hess Kasper

Bože, hvala ti na obećanju da nas nikada nećeš napustiti. Vjerujemo da ćeš biti naša snaga i naša radost. To je sve što trebamo.