Učinkovit svjedok

Pročitajte: Ezra 7:1-10
1 Poslije tih događaja, za vladanja perzijskoga kralja Artakserksa, vrati se Ezra, sin Seraje, sina Azarje, sina Hilkije, 2 sina Šaluma, sina Sadoka, sina Ahituba, 3 sina Amarje, sina Azarje, sina Merajota, 4 sina Zerahje, sina Uzije, sina Bukija, 5 sina Abišue, sina Pinhasa, sina Eleazara, sina velikog svećenika Arona. 6 Taj se Ezra vrati iz Babilona. Bio je književnik, vješt Mojsijevu zakonu, što ga je bio dao Gospodin, Izraelov Bog. Budući da je ruka Gospodina, njegova Boga, bila nad njim, dopustio mu je kralj sve što je zaželio. 7 Ujedno dođe u Jeruzalem mnoštvo Izraelovih sinova, svećenika, levita, pjevača, vratara i natineja. Bilo je to sedme godine vladavine kralja Artakserksa.
8 On dođe u Jeruzalem petoga mjeseca, sedme kraljeve godine. 9 Prvoga dana prvoga mjeseca bila je zapovijed polaska iz Babilona, i prvoga dana petoga mjeseca dođe on u Jeruzalem, jer je dobrostiva ruka njegova Boga bila nad njim. 10 Ezra je bio upravio svoju težnju tome da istražuje zakon Božji i da ga izvršava i da poučava zakon i pravo u Izraelu.

Ezra je bio upravio svoju težnju tome da istražuje zakon Božji i… da poučava zakon i pravo u Izraelu.

Ezra 7:10

»TVRDA srca! Pogani! Nedostupni!«

Bio je to opis Northumbrijanaca iz sedmog stoljeća. Jedan od njih dirnuo je Aidanovo srce. Osjetivši Božji poziv da ih voli, hodao je uličicama i razgovarao sa seljacima. S ljubavlju im je objašnjavao kršćansku vjeru i živio požrtvovnim životom. Bio je čovjek molitve, satima je meditirao o Svetom pismu na neplodnom otoku Lindisfarne. Dvaput dnevno odsječen plimom od kopna u tišini se pripremao za svjedočenje i rad. Postao je toliko učinkovit da su kršćanske zajednice nicale među nekadašnjim tvrdoglavim Northumbrijancima.

Je li Aidan slijedio primjer svećenika Ezre, učio od njega? Kad se vratio u Jeruzalem iz babilonskog izgnanstva Ezru je dočekao narod koji se udaljio od Boga. Ali »ruka Gospodina, njegova Boga, bila je nad njim« (7:6). Imao je Božju naklonost. Poput Aidana, njegova učinkovita služba podučavanja, prosvjetljavanja bila je osnažena onime što je proučavao u Svetom pismu, a zatim provodio u životu (r. 10).

Ne trebamo biti svećenik, crkveni vođa ili teolog da bismo postali učinkovitiji u svjedočenju. Dok slušamo otvorena srca to što čitamo u Božjoj Riječi i aktivno joj dopuštamo da oblikuje naša stajališta i ponašanje, »dobrostiva ruka« našega Boga (r. 9) povećat će i našu učinkovitost.

– Anne Le Tissier

Svjedočimo time što govorimo i činimo.