Jedno tijelo

Pročitajte: Prva poslanica Korinćanima 12:12-26
12 Doista, kao što je jedno tijelo, ali ima mnogo udova, a svi udovi tijela, premda su mnogi, jedno su tijelo, tako i Krist. 13 Jer jednim Duhom mi smo svi kršteni u jedno tijelo, bili Židovi bili Grci, robovi ili slobodni; i svi smo jednim Duhom napojeni. 14 Jer ni tijelo nije jedan ud, nego mnogi. 15 Ako reče noga: »Zato što nisam ruka, nisam od tijela«, zar zato nije od tijela? 16 I ako reče uho: »Zato što nisam oko, nisam od tijela«, zar zato nije od tijela? 17 Kad bi sve tijelo bilo oko, gdje bi bio sluh? Kad bi sve bilo sluh, gdje bi bio miris? 18 Ali eto Bog postavi udove, svaki od njih u tijelu, kako je htio. 19 A kad bi svi bili jedan ud, gdje bi bilo tijelo? 20 A sad su mnogi udovi, ali jedno tijelo. 21 A oko ne može reći ruci: »Ne trebam te«; ili opet glava nogama: »Ne trebate mi.« 22 Nasuprot, mnogo su potrebniji udovi tijela koji izgledaju slabiji. 23 I s većim poštovanjem pazimo na one udove tijela koje smatramo manje uglednima. I svoje nepristojne udove pokrivamo s osobitom pristojnošću. 24 A naši pristojni udovi toga ne trebaju. Ali Bog je složio tijelo i slabijemu udu dao više časti, 25 da ne bude razdora u tijelu, da se udovi jednako brinu jedan za drugoga. 26 Ako pati jedan ud, s njim pate svi udovi; ili ako se slavi jedan ud, s njim se raduju svi udovi.

Ako pati jedan ud, s njim pate svi udovi; ili ako se slavi jedan ud, s njim se raduju svi udovi.

1 Korinćanima 12:26

RICHARD Wurmbrand, pastor u Rumunjskoj, bio je u zatvoru zbog svoje kršćanske vjere više od desetljeća, od toga tri godine u samici. »Kada su me tukli po tabanima, moj jezik je vapio«, prisjetio se. »Zašto? … Zato što su i jezik i stopala dio istog tijela.« Osvrnuo se na Pavlovo pismo Crkvi u Korintu, u kojemu se apostol bavio problemima toga novog tijela vjernika. Primjerice, jedni su se međusobno tužili, a druge nije smetao seksualni nemoral.

Pavao je smatrao nužnim »da ne bude razdora u tijelu« nego da se »udovi jednako brinu jedan za drugoga. Ako pati jedan ud, s njim pate svi udovi; ili ako se slavi jedan ud, s njim se raduju svi udovi« (r. 25,26). Pavao je težio jedinstvu među vjernicima; želio je da pokažu brigu jedni za druge.

Wumbrand je pretrpio batine i zatvor prije pola stoljeća, ali vjernici su i danas suočeni s progonima. »Ako slobodno štujemo Boga, patit ćemo s njima«, rekao bi Pavao. Možemo se posvetiti molitvi za sestre i braću, vapeći našem Bogu koji nas sve čini jednim tijelom. Dok ga molimo za njihovo oslobođenje, za snagu i nadu usred njihove patnje, vjerujemo da će čuti i odgovoriti na naše molitve.

– Amy Boucher Pye

Gospodine, Spasitelju naš, hvala ti što imaš moć i sposobnost donijeti slobodu i oslobađanje,
čak i onda kada se to čini nemogućim.