Dublji odnosi

Pročitajte: Druga knjiga o Samuelu 1:23-27
23 Šaul i Jonatan, mili i dragi,
ne rastaviše se ni u smrti, kao ni u životu.
Bili su hitriji od orlova,
snažniji od lavova.
24 Kćeri Izraelove, plačite za Šaulom,
koji vas je bogato odijevao u grimiz
i koji vam je kitio haljine zlatnim nakitom!
25 Kako padoše junaci usred boja?
Na tvojim brežuljcima leži mrtav Jonatan.
26 Osjećam za tobom tjeskobu, Jonatane,
ljubljeni brate moj!
Tvoja mi je ljubav bila dragocjenija
od ljubavi žena.
27 Kako padoše junaci
i kako je razbijeno ratničko oružje?

Idi u miru! Što smo obojica prisegli u ime Gospodnje, za to je Gospodin svjedok između mene i tebe,…

1 Samuelova 20:42

U kapeli Christ’s College u Cambridgeu, u Engleskoj, nalazi se spomenik posvećen dvojici liječnika iz sedamnaestog stoljeća, Johnu Finchu i Thomasu Bainesu. Poznati kao »nerazdvojni prijatelji«, Finch i Baines surađivali su u medicinskim istraživanjima i zajedno odlazili na diplomatska putovanja. Kad je Baines umro 1680., Finch je žalio za njihovim »neprekinutim brakom duša« koji je trajao trideset šest godina. Njihovo je prijateljstvo značilo privrženost, odanost i predanost.

Kralj David i Jonatan bili su jednako bliski prijatelji. Dijelili su duboku uzajamnu privrženost (r. 41), čak su sklopili savez jedan s drugim (r. 8-17,42). Njihovo je prijateljstvo bilo obilježeno neupitnom odanošću (19:1,2; 20:13). Jonatan je čak žrtvovao svoje pravo na prijestolje kako bi David mogao postati kraljem (20:30,31; 23:15-18). Kad je Jonatan umro, David je tugovao jer je Jonatanova ljubav prema njemu bila »dragocjenija od ljubavi žena« (2 Samuelova 1:26).

Možda prijateljstva koja su izgradili Finch i Baines i David i Jonatan mogu biti uzor našim prijateljstvima. Isus je dopustio svojim prijateljima da se naslone na njegove grudi (Ivan 13:25), a privrženost, odanost i predanost koje nam pokazuje mogu biti temelj dubokih prijateljstava koja mi gradimo.

– Sheridan Voysey

Pomogni nam, Isuse, izgraditi dublje, prisnije odnose.