Predanje Bogu

Pročitajte: Knjiga Postanka 22:1-3,6-12
1 Poslije ovih događaja stavi Bog Abrahama na kušnju i reče mu: »Abrahame!« On odgovori: »Evo me!« 2 On reče: »Uzmi Izaka, sina svojega, jedinca svojega, kojega ljubiš, pa idi u pokrajinu Moriju i ondje ga prinesi za žrtvu paljenicu na jednom od brda što ću ti ga pokazati!«
3 I Abraham drugoga jutra rano osamari svojega magarca, uze sa sobom dvojicu svojih slugu i svojega sina Izaka, nacijepa drva za žrtvu paljenicu, diže se tada i pođe prema mjestu što mu ga je Bog bio pokazao.

6 Nato uze Abraham drva za žrtvu paljenicu i naprti ih Izaku, svojemu sinu. On sam uze oganj i nož sa sobom, i tako pođoše obojica zajedno.
7 Tada reče Izak ocu svojemu Abrahamu: »Oče!« On odgovori: »Evo me, sine!« I zapita: »Evo oganj i drva, ali gdje je janje za žrtvu paljenicu?« 8 Abraham odgovori: »Bog će već priskrbiti janje za žrtvu paljenicu, sine!« Tako su išli obojica zajedno dalje.
9 Kad dođoše na mjesto što mu ga je Bog bio pokazao, načini Abraham ondje žrtvenik i naslaga drva na nj. Sveza sina svojega Izaka i položi ga na žrtvenik, na drva odozgo. 10 Nato Abraham pruži ruku svoju i prihvati nož da zakolje sina svojega.
11 Ali anđeo mu Gospodnji povika s neba: »Abrahame, Abrahame!« On odgovori: »Evo me!« 12 Anđeo reče: »Ne stavljaj ruku na dječaka i ne čini mu ništa! Jer sad znam da si bogobojazan i da mi nisi uskratio jedinoga sina.«

Abraham prozva to mjesto »Gospodin vidi«,…

Postanak 22:14

ROĐEN na farmi, Judson Van DeVenter naučio je slikati, studirao umjetnost i postao učitelj umjetnosti. Međutim, Bog je za njega imao drukčiji plan. Prijatelji su ga poticali da krene putem evangelizacije. I Judson je osjetio da ga Bog zove, ali bilo mu je teško odreći se svoje ljubavi prema podučavanju umjetnosti. Borio se s Bogom, ali »napokon«, napisao je, »došao je ključni trenutak moga života i predao sam se.«

Ne možemo ni zamisliti Abrahamovo slomljeno srce kad ga je Bog pozvao da mu žrtvuje svoga sina Izaka. Na tragu Božje zapovijedi da ga ondje prinese »za žrtvu paljenicu«
(r. 2), pitamo se što je nama toliko dragocjeno što Bog želi da mu žrtvujemo. Znamo da je on na kraju poštedio Izaka (r. 12), no poenta je: Abraham je bio voljan predati ono što mu je bilo najmilije. Pouzdao se u Boga vjerujući da će on providjeti i onda kada mu je bio teško poslušati ga.

Kažemo da volimo Boga, ali koliki smo spremni žrtvovati? Judson Van DeVenter slijedio je Božji poziv i poslije napisao omiljenu crkvenu pjesmu Predajem ti sve, Isuse. S vremenom je Bog pozvao Judsona da se vrati podučavanju. Jedan od njegovih učenika bio je mladić po imenu Billy Graham.

Bog čezne da budemo spremni predati mu ono što nam je najdraže. Čini se da je to najmanje što možemo učiniti. Uostalom, on je za nas žrtvovao svoga jedinorođenog Sina.

– Kenneth Petersen

Bože, pomogni nam da ti vjerujemo i kad je teško.