Anđeli na zidinama

Pročitajte: Nehemija 3:38 – 4:3
38 A mi smo dalje zidali zid i sav je zid bio popravljen do pola visine. Otamo je narod crpio volju za rad.
4
1 Kad čuše Sanbalat, Tobija i Arapi, Amonci i Ašdođani da je napredovalo popravljanje jeruzalemskih zidina i da se počelo zatvarati što je bilo provaljeno, vrlo se razgnjeviše. 2 Urotiše se svi zajedno da dođu i napadnu Jeruzalem, i da ga unište.
3 A mi smo se molili Bogu i postavljali smo za sigurnost od njih noću i danju stražu protiv njih.

A mi smo se molili Bogu i postavljali smo za sigurnost od njih noću i danju stražu protiv njih.

Nehemija 4:3

KAD su se Wallace i Mary Brown preselili u siromašni dio Birminghama, u Engleskoj, da budu pastori u crkvi koja je jedva preživljavala, nisu znali da je jedna banda imala svoje sjedište u njihovoj kući i crkvi. Brownovima su bacali cigle kroz prozore, zapalili ogradu i prijetili djeci. Zlostavljanje se nastavilo mjesecima; policija to nije uspjela spriječiti.

Knjiga proroka Nehemije opisuje kako su Izraelci obnovili srušene jeruzalemske zidine. Kad su pripadnici okolnih naroda skovali urotu, prijeteći im nasiljem (r. 2), Izraelci su se »molili Bogu i postavljali… stražu« (r. 3). Osjećajući da je Bog upotrijebio ovaj odlomak da uputi Brownove, njihova djeca i nekolicina drugih hodali su oko zidova svoje crkve, moleći se da Bog postavi anđele koji će ih štititi. Članovu bande su se rugali, ali sutradan ih se pojavilo samo pola. Sljedećeg dana bilo ih je samo pet, a dan poslije nitko nije došao. Brownovi su poslije čuli da su odustali od teroriziranja ljudi.

Ovaj čudesni odgovor na molitvu nije formula za našu zaštitu, već podsjetnik da će protivljenje Božjem djelu doći i protiv njega se moramo boriti molitvom. »Ne bojte ih se! Mislite na Gospodina, velikoga i strašnoga,…«, rekao je Nehemija Izraelcima (r. 8). On čak može osloboditi srca nasilnika.

– Sheridan Voysey

Svemogući Bože, zaštiti svoj narod i oslobodi srca svojih neprijatelja.