Božji veliki ljubavni krug

Pročitajte: Poslanica Rimljanima 13:8-10
8 Ne budite nikome ništa dužni, osim da ljubite jedni druge; jer tko ljubi bližnjega, ispunio je Zakon. 9 Doista: »Ne čini preljub, ne ubijaj, ne kradi, ne želi požudno« i sve druge zapovijedi u ovoj su odredbi sadržane: »Ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe!« 10 Ljubav ne čini zla bližnjemu. Stoga je ljubav punina Zakona.

Ne budite nikome ništa dužni, osim da ljubite jedni druge; jer tko ljubi bližnjega, ispunio je Zakon.

Rimljanima 13:8

U dobi od trideset godina postala sam vjernica u Isusa. Imala sam mnogo pitanja nakon što sam mu predala svoj život. Kad sam počela čitati Sveto pismo, imala sam još više pitanja. Rekla sam prijateljici. »Kako mogu izvršavati sve Božje zapovijedi? Jutros sam ‘pukla’ na muža!«

»Samo nastavi čitati Bibliju«, rekla je, »i zamoli Duha Svetoga da ti pomogne voljeti druge kao što Isus voli tebe.«

Nakon više od dvadeset godina života kao dijete Božje, ta jednostavna, ali duboka istina još uvijek mi pomaže prihvatiti tri koraka u njegovu velikom krugu ljubavi: Prvo, apostol Pavao potvrdio je da je ljubav okosnica svega u životu vjernika u Isusa. Drugo, nastavljajući plaćati »dug ljubavi jedni prema drugima«, Kristovi će sljedbenici hodati u poslušnosti, jer »ako ljubite, izvršavate sav Božji Zakon« (r. 8, Knjiga o Kristu, Novi zavjet živim riječima). Naposljetku, mi ispunjavamo zakon jer ljubav »ne čini zla bližnjemu« (r. 10).

Kada iskusimo dubinu Božje ljubavi, najbolje pokazanu kroz Kristovu žrtvu na križu, možemo odgovoriti sa zahvalnošću. Naša zahvalna odanost Isusu vodi do ljubavi prema drugima našim riječima, djelima i stavovima. Prava ljubav dolazi od Boga i ima temelj u Bogu (1 Ivanova 4:16-19).

Bože, pomogni nam uhvatiti se u tvoj veliki krug ljubavi!

– Xochitl Dixon

Bog je ljubav, i tko ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje…