Božja Riječ koja mijenja

Pročitajte: Druga poslanica Timoteju 3:10-17
10 A ti si se ugledao u moj nauk, življenje, namjeru, vjeru, strpljivost, ljubav, postojanost, 11 progonstva, stradanja koja sam doživio u Antiohiji, u Ikoniju, u Listri. Kakva sam progonstva podnio, i od sviju me izbavio Gospodin! 12 A i svi koji hoće pobožno živjeti u Isusu Kristu trpjet će progonstvo. 13 Zli ljudi i varalice napredovat će na gore, varajući druge i sebe. 14 Ali ti stoj u onome što si naučio i o čemu si se uvjerio, znajući od kojih si naučio, 15 jer od djetinjstva znaš Sveta pisma koja te mogu učiniti mudrim na spasenje po vjeri, koja je u Kristu Isusu. 16 Sve je Pismo Bogom nadahnuto i korisno za poučavanje, za uvjeravanje, za popravljanje, za odgajanje u pravdi, 17 da Božji čovjek bude savršen, spreman za svako dobro djelo.

… jer od djetinjstva znaš Sveta pisma koja te mogu učiniti mudrim na spasenje po vjeri, koja je u Kristu Isusu.

2 Timoteju 3:15

KADA je Kristin htjela kupiti posebnu knjigu za Xio-Hua, svoga muža Kineza, jedina koju je mogla pronaći na kineskom bila je Biblija. Iako niti jedno od njih nije vjerovalo u Krista, nadala se da će on ipak cijeniti dar. Kad je ugledao Bibliju, Xio-Hu bio je ljutit, ali ju je ipak uzeo. Dok je čitao, postao je uvjeren u istinu na njezinim stranicama. Uznemirena tim nepredviđenim razvojem događaja, i Kristin je počela čitati Sveto pismo kako bi Xio-Huu dokazala suprotno. Na njezino iznenađenje, i sama je uzvjerovala u Isusa.

Apostol Pavao znao je preobražavajuću prirodu Svetoga pisma. Pišući iz zatvora u Rimu, poticao je Timoteja, kojemu je bio mentor: »… stoj u onome što si naučio… jer od djetinjstva znaš Sveta pisma« (r. 14,15). U izvornom jeziku, grčkom, glagol ‘nastaviti’ ima značenje ‘ostati, stajati’ u onome što Biblija otkriva. Znajući da će se Timotej suočiti s protivljenjem i progonstvom, Pavao je želio da bude opremljen za izazove; vjerovao je da će njegov štićenik pronaći snagu i mudrost u Bibliji dok provodi vrijeme razmišljajući o njezinoj istini.

Bog nam svojim Duhom oživljava Sveto pismo. Dok živimo po njemu, on nas mijenja, baš kao i Xio-Hu i Kristin.

– Amy Boucher Pye

Stvoritelju svega što živi, hvala ti što si nadahnuo Bibliju da bude knjiga koja mijenja i daje novi život.