Potaknuti ljubavlju

Pročitajte: Prva poslanica Korinćanima 13
1 Ako ljudske i anđeoske jezike govorim,
a nemam ljubavi,
onda sam kao mjed koja ječi, ili praporac koji zveči.
2 Ako imam proroštvo
i znam sve tajne i sve znanje,
i ako imam svu vjeru,
da i gore premještam,
a nemam ljubavi, ništa sam.
3 I ako razdam sve svoje imanje,
i ako predam svoje tijelo da se sažeže,
a nemam ljubavi,
ništa mi ne koristi.
4 Ljubav dugo trpi, dobrostiva je;
ljubav ne zavidi, ne hvasta se, ne nadima se.
5 Ne čini što ne valja, ne traži svoje,
ne razdražuje se, ne misli o zlu,
6 ne raduje se nepravdi, a raduje se istini.
7 Sve pokriva, sve vjeruje,
svemu se nada, sve trpi.
8 Ljubav nikad ne prestaje;
a proroštva će prestati,
jezici će umuknuti,
znanje će proći.
9 Jer dijelom znamo
i dijelom prorokujemo.
10 A kad dođe što je savršeno,
prestat će što je djelomično.
11 Kad sam bio dijete,
govorio sam kao dijete,
mislio sam kao dijete,
rasuđivao sam kao dijete.
Kad sam postao muž,
odbacio sam što je bilo djetinje.
12 Jer sad gledamo kroz ogledalo, u zagonetki,
a tada ćemo licem u lice.
Sad spoznajem dijelom,
a tada ću spoznati kao što sam i sam spoznat.
13 A sad ostaje vjera, ufanje, ljubav,
to troje.
Ali je najveća među njima ljubav.

I ako razdam sve svoje imanje, i ako predam svoje tijelo da se sažeže, a nemam ljubavi, ništa mi ne koristi.

1 Korinćanima 13:3

JIM i Laneeda zavoljeli su se kao studenti. Vjenčali su se i život je bio sretan dugi niz godina. A onda se Laneeda počela čudno ponašati, gubiti se i zaboravljati. U 47. godini života dijagnosticiran joj je početak Alzheimerove bolesti. Nakon što joj je godinama bio njegovatelj, Jim je mogao reći: »Alzheimer mi je dao priliku voljeti svoju ženu i služiti joj na načine koji su bili nezamislivi kad sam rekao ‘Da’!«

Dok je objašnjavao darove Duha Svetoga, apostol Pavao opširno je pisao o kreposti ljubavi (13. poglavlje). Suprotstavio je rutinska djela služenja onima koja se prelijevaju iz srca punog ljubavi. Snažan govor je dobar, napisao je Pavao, ali bez ljubavi to je poput besmislene buke (r. 1). »Ako imam…, a nemam ljubavi, ništa sam« (r. 2). Pavao je na kraju rekao da je »najveća među njima ljubav« (r. 13).

Jimovo razumijevanje ljubavi i služenja produbilo se dok se brinuo za svoju ženu. Samo duboka i trajna ljubav mogla mu je dati snagu da joj bude podrška svaki dan. Naposljetku, jedina savršena, požrtvovnu ljubav je Božja ljubav prema nama. Zbog nje je poslao svog Sina da umre za naše grijehe (Ivan 3:16). Taj čin žrtve, potaknut ljubavlju, zauvijek je promijenio naš svijet.

– Karen Pimpo

Dragi Bože, hvala ti što nas neopisivo voliš. Neka naša djela danas izviru iz srca punog ljubavi.