Ne sreća, nego Krist

Pročitajte: Poslanica Kološanima 1:15-20
15 On je slika nevidljivoga Boga,
Prvorođeni prije svakoga stvorenja.
16 U njemu je sve stvoreno,
što god je na nebu i na zemlji,
vidljivo i nevidljivo,
bilo Prijestolja, bilo Gospodstva, bilo Poglavarstva, bilo Vlasti:
sve postoji po njemu i za njega je stvoreno.
17 A on je prije svega, i sve postoji u njemu.
18 On je glava tijelu Crkve,
on je početak,
prvorođeni od mrtvih,
da on bude u svemu prvi.
19 Bogu se svidjelo
nastaniti u njemu svu puninu
20 i po njemu pomiriti sve sa sobom,
izmirivši krvlju njegova križa
sva zemaljska i nebeska bića.

A on je prije svega, i sve postoji u njemu.

Kološanima 1:17

ČASOPIS Discover navodi da postoji oko 700 kvintilijuna (20 nula) planeta u svemiru, ali samo je jedan poput Zemlje. Astrofizičar Erik Zackrisson rekao je da je jedan od uvjeta za postojanje života na planetu orbita u zoni »Zlatokose«, gdje je temperatura optimalna i gdje postoji voda. Od 700 kvintilijuna planeta, čini se da je Zemlja planet na kojem su uvjeti baš takvi. Zackrisson je zaključio da se Zemlji na neki način baš »posrećilo«.

Pavao je uvjeravao vjernike u Kolosima da svemir postoji ne zbog puke sreće, nego zbog Isusova djela. Apostol predstavlja Krista kao stvoritelja svijeta: »… sve postoji po njemu…« (r. 16). Ne samo da je Isus bio suvereni stvoritelj svijeta nego Pavao nastavlja: »On je prije svega i sve se u njemu drži u redu« (r. 17, K. S.) – svijet koji nije ni prevruć ni prehladan, već onaj koji je savršen za ljudsko postojanje. Ono što je Isus stvorio, on održava svojom savršenom mudrošću i vječnom moći.

Dok sudjelujemo u ljepoti stvaranja i uživamo u Božjem stvorenju koje nas okružuje, umjesto na slučajnu sreću, usredotočimo se na suverenog, moćnog i savršenog Stvoritelja svijeta komu »se svidjelo nastaniti u njemu svu puninu«
(r. 19).

– Marvin Williams

Dragi Isuse, zahvaljujemo ti što sve postoji po tebi, što tako svrhovito i milostivo održavaš svoje stvorenje.