Bog reda

Pročitajte: Knjiga Postanka 1:1-10
1 U početku stvori Bog nebo i zemlju. 2 Zemlja je bila još pusta i prazna. Tama je ležala nad bezdanom. Duh je Božji lebdio nad vodama. 3 Tada reče Bog: »Neka bude svjetlost!« i bi svjetlost. 4 I vidje Bog da je svjetlost bila dobra. Tako rastavi Bog svjetlost od tame. 5 Svjetlost nazva Bog dan, a tamu nazva noć. I nasta večer i nasta jutro: prvi dan.
6 Tada reče Bog: »Neka bude svod posred voda i neka rastavi vodu od vode!« 7 Tako učini Bog svod i rastavi vode pod svodom od onih nad svodom. I tako se dogodi. 8 Svod nazva Bog nebo. I nasta večer i nasta jutro: drugi dan.
9 Tada reče Bog: »Neka se voda pod nebom skupi na jednom mjestu, i neka se pokaže kopno!« I tako se dogodi. 10 Kopno nazva Bog zemlja, skupljenu vodu nazva more. I vidje Bog da je bilo dobro.

Zemlja je bila još pusta i prazna. Tama je ležala nad bezdanom. Duh je Božji lebdio nad vodama.

Postanak 1:2

SETH je uzeo sve lijekove iz ormarića s lijekovima. Odrastao je u obitelji punoj boli i poremećenih odnosa. Život mu je bio u kaosu. Njegov je otac redovito zlostavljao njegovu majku, a onda si je oduzeo život. Sada je Seth želio »samo okončati« svoj. Ali onda je pomislio: »Kamo ću otići kad umrem?« Božjom milošću, nije umro toga dana. S vremenom, nakon proučavanja Biblije s prijateljem, prihvatio je Isusa kao svog Spasitelja. Dio onoga što je Setha privuklo Bogu bili su ljepota i red u stvorenju. Rekao je: »Vidim stvari koje su predivne. Netko je to napravio.«

U Knjizi Postanka čitamo o Bogu koji je doista stvorio sve. Na početku je zemlja bila »pusta i prazna« (r. 2) i Bog je iz nereda napravio red. Rastavio je »svjetlost od tame« (r. 4), naredio je da se »pokaže kopno« (r. 9), da zemlja »pusti iz sebe svakovrsno zeleno bilje… i živa bića… po njihovim vrstama« (r. 12,21,24,25). Onaj koji je »sazdao i stvorio zemlju, koji ju je uredio« (Izaija 45:18) nastavlja, kao što je Seth otkrio, donositi mir i red u živote onih koji su predani Kristu.

Život može biti kaotičan i pun izazova. Veličajte Boga što nije »Bog nesloge, nego mira« (1 Korinćanima 14:33). Zazovimo ga danas i zamolimo da nam pomogne pronaći ljepotu i red koje jedino on pruža.

– Tom Felten

Bože, hvala što u tebi i slomljene stvari postaju lijepe.