Pokušavati spasiti se

Pročitajte: Poslanica Efežanima 2:1-10
1 Vi ste bili mrtvi zbog svojih prijestupa i grijeha 2 u kojima ste nekoć živjeli na način ovoga svijeta, po knezu koji vlada u zraku, po duhu koji sada djeluje u nepokornim sinovima. 3 U takvim prijestupima i grijesima i mi smo svi nekad živjeli po željama svojega tijela, čineći prohtjeve tijela i slijedeći tjelesne porive, i bili smo po naravi djeca srdžbe, kao i ostali. 4 Ali Bog koji je bogat u milosrđu, zbog velike svoje ljubavi kojom nas je zavolio, 5 oživje s Kristom nas koji smo bili mrtvi zbog grijeha – milošću ste spašeni. 6 S njime nas uskrisi i posadi na nebesima u Kristu Isusu, 7 da pokaže u budućim vjekovima preveliko bogatstvo svoje milosti, dobrotom prema nama u Kristu Isusu. 8 Doista, milošću ste spašeni po vjeri. To nije od vas, nego je dar Božji. 9 Ne po djelima, da se tko ne bi hvalio. 10 Mi smo njegovo djelo, stvoreni u Kristu Isusu za dobra djela koja Bog unaprijed pripravi da u njima živimo.

Doista, milošću ste spašeni po vjeri. To nije od vas, nego je dar Božji.

Efežanima 2:8

PRIJE mnogo godina jedno je gradsko vijeće pokrenulo akciju pod nazivom »Ostani siguran. Ostani na mjestu.« da bi podučili ljude kako ostati mirni i sigurni kada ostanu zarobljeni u dizalu. Stručnjaci su izvijestili da su neki zarobljeni putnici umrli kada su otvorili vrata dizala ili su izišli na neki drugi način. Najbolji plan djelovanja je jednostavno stisnuti tipku za alarm, pozvati pomoć i pričekati da stigne hitna služba.

Apostol Pavao iznio je sasvim drukčiji plan spašavanja – plan za pomoć onima koji su zarobljeni u silama grijeha. Podsjetio je Efežane na njihovu potpunu duhovnu bespomoćnost – da su uistinu »mrtvi zbog svojih… grijeha« (r. 1). Bili su zarobljeni jer su se pokoravali đavlu (r. 2) i odbijali podložiti Bogu. Zbog toga su bili predmet Božjega gnjeva. Ali on ih nije ostavio zarobljene u duhovnoj tami. Onima koji vjeruju u Isusa, apostol je poručio: »… milošću ste spašeni« (r. 5,8). Odgovor na Božji dar spasenja jest vjera. A vjera znači odustati od pokušaja da se sami spasimo i prihvatiti Isusa kao Spasitelja.

Biti spašen od grijeha je Božji dar kroz Isusa.

– Marvin Williams

Dragi Bože, hvala ti što si poslao Spasitelja i oslobodio nas od grijeha, jer to nismo mogli sami. Hvala ti što smo spašeni tvojom milošću, ne svojim sposobnostima.