Kućni bogovi

Pročitajte: Knjiga Postanka 35:1-5
1 Bog zapovjedi Jakovu: »Ustani, uzađi u Betel, nastani se tamo i načini ondje žrtvenik Bogu koji ti se prikaza kad si bježao pred svojim bratom Ezavom!«
2 I Jakov zapovjedi obitelji i svima koji su bili s njim: »Uklonite tuđe bogove što ih imate kod sebe, očistite se i obucite druge haljine! 3 Onda ćemo se dignuti i poći gore u Betel. Tamo ću načiniti žrtvenik Bogu koji me je uslišao u vrijeme moje nevolje i bio sa mnom na putu kojim sam išao.« 4 Tada predadoše Jakovu sve tuđe bogove što su ih imali kod sebe i naušnice što su ih nosili na svojim ušima, i Jakov ih zakopa pod hrastom što stoji kod Šekema.
5 Onda se digoše. A strah veoma velik ušao je u sve gradove uokolo te nisu progonili Jakovljeve sinove.

Onda uklonite sad tuđe bogove, koji su među vama, i obratite svoje srce Gospodinu, Bogu Izraelovu!

Jošua 24:23

MUŠKARCI u grupi za proučavanje Biblije imali su gotovo osamdeset godina, pa sam bio iznenađen kad sam saznao da se bore s požudom. Bitka koja je započela u njihovoj mladosti i dalje je trajala. Svakog dana zavjetovali su se da će slijediti Isusa i tražiti oproštenje za ono u čemu nisu uspjeli.

Može nas iznenaditi da se pobožni ljudi još uvijek bore protiv takvih iskušenja, ali možda ne bi trebalo. Idol je sve što prijeti zauzeti Božje mjesto u našem životu, a takve se stvari mogu pojaviti i nakon što pretpostavimo da su nestale.

Jakov je bio spašen od Ezavove osvete. Vraćao se u Betel kako bi štovao Boga i zahvalio mu za njegove blagoslove, no njegova je obitelj još uvijek čuvala tuđe bogove koje je on morao zakopati (Postanak 35:2-4). Na kraju Jošuine knjige, nakon što je Izrael porazio svoje neprijatelje i nastanio se u Kanaanu, Jošua ih je i dalje morao poticati: »Maknite, dakle, tuđe bogove koji su među vama, i priklonite svoja srca Jahvi, Bogu Izraelovu« (Jošua 24:23, K. S.). I Mikala, žena kralja Davida, imala je idole. Jednog je stavila u njegov krevet kako bi obmanula vojnike koji su ga došli ubiti (1 Samuelova 19:11-16).

Idola ima više nego što mislimo; Bog je strpljiviji nego što zaslužujemo. Doći će iskušenja, no Božje je oproštenje veće.

– Mike Wittmer

Oče, pomogni nam prepoznati idole u životu, oprosti nam i obnovi nas snagom svoga Duha.