Šibnin grob

Pročitajte: Izaija 22:15-24
15 Ovako veli svemogući Gospodin nad vojskama:
»Ustani, idi k onome dvoraninu,
k Šibni, upravitelju dvora:
16 Što ti imaš ovdje i koga ti imaš ovdje, te si isklesao grob sebi gore visoko i spremio sebi počivalište u kamenu? 17 Evo, čovječe, Gospodin će te saviti, 18 smotat će te kao klupko i baciti kao loptu u daleku i prostranu zemlju. Tamo ćeš umrijeti. I tamo će doći tvoja sjajna kola, sramoto dvora svojega gospodara! 19 Otjerat ću te iz tvoje službe i svrgnuti s tvojega mjesta.«
20 U onaj dan pozovem svojega slugu Elijakima, Hilkijina sina. 21 Njega ću odjenuti u tvoju službenu haljinu, opasat ću ga tvojom tkanicom. Njemu predajem tvoju vlast. On će biti otac stanovnicima Jeruzalema i Judinoj kući. 22 Davidov ključ stavljam na njegova pleća da, kad on otvori, nitko ne zatvori, i kad on zatvori, nitko ne otvori. 23 Na tvrdu mjestu uglavljujem ga kao kolac: postat će prijestolje časti za kuću svojega oca. 24 O njemu će se vješati sve mnoštvo kuće njegova oca, mladica i ogranci, sve malo posuđe: od zdjelica do svakojakih vrčeva. 25 »U onaj dan« – veli Gospodin nad vojskama – »pomaknut će se kolac koji se uglavio na tvrdu mjestu. Izbit će se i past će. I teret što je visio na njemu propast će.« Jer je Gospodin rekao.

Napiši: već sada blago mrtvima koji umiru u Gospodinu!

Otkrivenje 14:13

IRSKI pjesnik W. B. Yeats želio je biti pokopan »Ispod Ben Bulbena«, veličanstvene planine ravnog vrha po kojoj je naslovio jednu od svojih posljednjih pjesama. Zadnji stihovi pjesme uklesani su na njegov nadgrobni spomenik: »Baci hladan pogled na Život, na Smrt, konjaniče, i prođi pored!«

Mnogo se nagađalo o tome što to znači. Možda je to pjesnikovo priznanje stvarnosti i života i smrti. Bez obzira na to, Yeatsu se ispunila želja o mjestu gdje će biti pokopan i što će pisati na njegovoj nadgrobnoj ploči. Okrutna je istina da život ide dalje bez nas, ravnodušan prema našem odlasku.

Tijekom strašnog razdoblja u povijesti Judeje, Šibna, upravitelj dvora, napravio si je grobnicu kako bi osigurao svoju ostavštinu nakon smrti. Ali Bog mu je preko proroka Izaije rekao: »Što ti imaš ovdje i koga ti imaš ovdje, te si isklesao grob sebi gore visoko i spremio sebi počivalište u kamenu?« (Izaija 22:16) Prorok mu je rekao: »Gospodin će te saviti, smotat će te kao klupko i baciti kao loptu u daleku i prostranu zemlju. Tamo ćeš umrijeti« (r. 17,18).

Šibna je promašio bit. Nije shvaćao da nije bitno gdje smo pokopani, nego komu služimo. Oni koji služe Isusu imaju ovu neizmjernu utjehu: »… blago onima koji umiru u Gospodinu!« (Otkrivenje 14:13, K. S.) Služimo Bogu.

– Tim Gustafson

Oče, hvala ti što ćemo jednom biti s tobom u vječnosti.