Tko je zaslužan

05 svibanj

Ne, time neka se hvali, tko se hoće hvaliti,
što je tako razuman te poznaje Mene.

Jeremija 9:23

CHRIS Langan ima viši kvocijent inteligencije od Alberta Einsteina. Mišići Moustafe Ismaila su tako veliki i snažni da može podignuti skoro 300 kilograma. Prema nekim podacima osobno bogatstvo Billa Gatesa procijenjeno je na 56 milijarda dolara. Oni koji imaju iznimne sposobnosti ili bogatstvo u iskušenju su o sebi imati bolje mišljenje nego što bi trebali. No, ne moramo biti jako pametni, jaki ili bogati da bismo sebe smatrali zaslužnima za svoja postignuća. Svako naše postignuće skriva u sebi ovo pitanje: »Tko je zaslužan?«

U vrijeme kada je Bog naložio proroku Jeremiji da Izrelcima govori o sudu, rekao je: »Neka se ne hvali mudrac svojom mudrošću! Neka se ne hvali jaki svojom jakošću! Neka se ne hvali bogati svojim bogatstvom!« (r. 22) Naprotiv, »neka se hvali, tko se hoće hvaliti, što je tako razuman da poznaje Mene« (r. 23). Bog želi da se Njegov narod prije svega hvali Njime i Njegovom dobrotom.

Dopustimo li da pohvale pretjerano napuhnu našu sliku o sebi, zaboravljamo da »svaki dobar dar i svaki savršen poklon odozgor je, silazi od Oca« (Jakov 1:17). Bolje je da slavu damo Bogu – ne samo zato što to štiti naše srce od ponosa nego i zato što On to zaslužuje. On je Bog i »Njegovo je upravljanje veliko i neshvatljivo, puno čudesa što ih nitko ne izbroji« (Job 5:9).

– Jennifer Benson Schuldt

Stvoreni smo da veličamo Boga.

Jeremija 9:22-25

22 Ovako veli Gospodin: »Neka se ne hvali mudrac svojom mudrošću! Neka se ne hvali jaki svojom jakošću! Neka se ne hvali bogati svojim bogatstvom! 23 Ne, time neka se hvali, tko se hoće hvaliti, što je tako razuman te spoznaje mene, da sam ja Gospodin, koji činim na zemlji milost, pravo i pravednost. Takav mi se sviđa«, veli Gospodin. 24 »Doista, dolazi vrijeme«, veli Gospodin, »kad ću pohoditi sve što je neobrezano unatoč obrezanju: 25 Egipat, Judu, Edom, Amonce i Moab i sve s podrezanom kosom, koji stanuju u pustinji. Jer su svi neznabošci neobrezani, a sav je Izrael neobrezana srca.«