Prikladno ime

24 svibanj

Ona će roditi sina kojemu ćeš nadjenuti ime Isus; jer on će izbaviti svoj narod od njegovih grijeha.

Matej 1:21

IME južnoazijske države Indonezije izvedeno je iz dviju riječi: latinske riječi indus i grčke riječi nesos što u slobodnom prijevodu znači skupina otoka. To je ime vrlo prikladno jer Indoneziju čini skupina od 17.500 otoka rasprostranjenih na 1,912.988 kvadratnih kilometara. Indonezija – prikladno je ime za zemlju koju čine otoci.

U Bibliji nalazimo da su ljudi često davali imena – nekada pri rođenju, nekada poslije – koja su govorila o njima ili njihovoj osobnosti. Barnaba, čije ime znači »sin utjehe«, neprestano je tješio sve koje je poznavao. Jakov, čije ime između ostalog znači »spletkar«, opetovano je u svoju korist manipulirao ljudima i okolnostima.

Ali nitko nije dobio prikladnije ime od Isusa. Kada je anđeo Gospodnji rekao Josipu o Marijinu sinu koji se ima roditi, rekao je da Mu nadjene ime Isus »jer On će izbaviti svoj narod od njegovih grijeha« (r. 21).

Ime Isus znači »Gospodin spašava« i određuje tko je Isus i zašto je došao. Zvali su ga i Emanuel, što znači »Bog s nama« (r. 23). Njegovo nam ime otkriva nadu za vječnost!

– Bill Crowder

To ime »Isus« divno je, srce moje usrećuje,

i nebesku slast daruje, to slatko ime »Isus«.

Isus mi je sreća sva, Isus, život i slava.

Zato djeco Božja sva, slavite ime »Isus«.

Ime Isus središte je naše vjere i naša je nada.

Evanđelje po Mateju 1:18-25

18 Rođenje Isusa Krista bilo je ovako: Kad je njegova mati Marija bila zaručena s Josipom, nađe se da je bila začela po Duhu Svetom, još prije nego se sastadoše. 19 A Josip, njezin muž, bio je pravedan i nije je htio javno izvrgavati sramoti i smišljao je kako da je tajno otpusti. 20 Dok se je on bavio tom mišlju, javi mu se u snu Gospodnji anđeo i reče: »Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, svoju ženu; jer što je u njoj začeto, od Duha je Svetoga. 21 Ona će roditi sina kojemu ćeš nadjenuti ime Isus; jer on će izbaviti svoj narod od njegovih grijeha.« 22 To se sve dogodi da se ispuni što je Gospodin kazao preko proroka: 23 »Eto, djevica će začeti i roditi sina, i dat će mu se ime Emanuel«, što znači »Bog s nama«. 24 Josip ustade od sna i učini kao što mu je bio zapovjedio Gospodnji anđeo. Uze k sebi svoju ženu 25 koja, a da je nije spoznao, rodi svojega sina. I dade mu ime Isus.