Dati sve

25 travanj 2015Pročitajte: Poslanica Rimljanima 12:1-8

1 Zaklinjem vas dakle, braćo, Božjim milosrđem da prikažete svoja tjelesa za živu žrtvu, svetu, ugodnu Bogu; tako da vaše bogoslužje bude duhovno. 2 Ne prilagođujte se ovom svijetu, nego se preobražavajte obnavljanjem svojega uma, da kušate što je Božja volja, što je dobro, ugodno i savršeno.
3 Po milosti koja mi je dana kažem svakome koji je među vama neka ne misli o sebi više nego što valja misliti, nego neka misli o sebi čedno, svatko po onoj mjeri vjere koju mu je Bog udijelio. 4 Jer kao što u jednom tijelu imamo mnoge udove, a svi udovi nemaju istu ulogu, 5 tako smo mi mnogi jedno tijelo u Kristu, a pojedini udovi jedan drugome. 6 A imamo različite darove po milosti koja nam je dana: ako je proroštvo, neka bude po mjeri vjere; 7 ako li je služenje, neka služi; ako je učitelj, neka uči; 8 ako tješi, neka ohrabruje; onaj koji daje, neka daje pošteno; onaj koji predvodi, neka to čini revno; onaj koji čini milosrđe, neka to čini radosno!

Zaklinjem vas dakle, braćo, Božjim milosrđem da prikažete svoja tjelesa za živu žrtvu, svetu, ugodnu Bogu; tako da vaše bogoslužje bude duhovno.

Rimljanima 12:1

ZA vrijeme jedinoga nastupnoga govora John F. Kennedy je kao predsjednik SAD-a uputio ovaj izazov: »Amerikanci, moji sugrađani, nemojte pitati što vaša zemlja može učiniti za vas. Pitajte što vi možete učiniti za svoju zemlju.« Bio je to ponovni poziv svima da svoj život daju na žrtvu i u službu drugima. Njegove su riječi posebno dirnule sinove i kćeri muškaraca i žena koji su svojoj zemlji služili u ratu.

Poruka je bila jasna: što su njihovi roditelji postigli, često po cijenu vlastita života, sada treba obraniti mirnodopskim sredstvima. Vojska volontera odazvala se tome pozivu i tijekom sljedećih desetljaća sudjelovali su i nebrojenim humanitarnim pothvatima diljem svijeta.

Mnogo stoljeća prije toga apostol Pavao je kršćanima uputio sličan poziv u Poslanici Rimljanima 12:1. Potiče nas ovim riječima: »… prikažite svoja tjelesa za živu žrtvu.« Služimo Onome koji je svojim životom platio za naše grijehe. Ta duhovna žrtva mora biti više od pustih riječi; to mora biti davanje svoga života za tjelesni, duševni i duhovni boljitak drugih.

I što je najbolje, služiti možemo upravo ovdje gdje jesmo.

– Randy Kilgore

Nemojte uvijek pitati Isusa što on može učiniti za vas; pitajte Isusa što vi možete učiniti za Njega.