Miris i pismo

09 rujan 2015Pročitajte: Druga poslanica Korinćanima 2:14 – 3:3

14 Hvala Bogu koji nam svagda daje pobjedu u Kristu, i po nama širi miris znanja o sebi na svakom mjestu. 15 Jer smo mi Kristov ugodan miris Bogu i među onima koji su na putu spasenja i među onima koji su na putu propasti: 16 jednima dakle miris od smrti za smrt, a drugima miris od života za život. A tko je dorastao za ovo? 17 Doista, mi nismo kao mnogi koji izopačuju Božju riječ, nego govorimo iskreno, kao u ime Božje i pred Bogom, u Kristu.
1 Počinjemo li opet sami sebe preporučivati? Ili zar trebamo kao neki poslanice preporuke za vas ili od vas? 2 Vi ste naša poslanica napisana u našim srcima koju poznaju i čitaju svi ljudi. 3 Pokazali ste da ste Kristova poslanica što smo je mi načinili, napisana ne crnilom, nego Duhom Boga živoga; ne na kamenim pločama, nego na tjelesnim pločama srca.

Jer smo mi Kristov ugodan miris Bogu.

2 Korinćanima 2:15

SVAKI put kada se približim grmu ruža ili stručku cvijeća ne mogu odoljeti želji da cvijet primaknem nosu i uživam u njegovu mirisu. Predivan miris okrjepljuje moje srce i u meni budi lijepe osjećaje.

Kada je prije mnogo stoljeća apostol Pavao pisao kršćanima u Korintu, rekao je da Bog nas koristi da »po nama širi miris znanja o sebi na svakom mjestu« (r. 14) zato što pripadamo Kristu. Njegovom snagom možemo živjeti pobjedonosnim životom, zamjenjujući svoju sebičnost Njegovom dobrotom i ljubavlju, i svjedočiti o Njegovu spasenju. I kada to činimo, tada smo stvarno »ugodan miris Bogu« (r. 15).

Nakon toga Pavao se koristi drugom slikom. Za kršćane kaže da su »Kristova poslanica« (3:3). Pismo našega života nije napisano običnom tintom nego Duhom Svetim. Bog nas mijenja upisujući svoju Riječ u naše srce da bi drugi čitali.

Obje slike nas ohrabruju da dopustimo drugima da vide Kristovu ljepotu u nama i tako im pokažemo put k Njemu. On je taj koji je, kao što je Pavao napisao u Poslanici Efežanima 5:2, »predao sebe za nas kao prinos i žrtvu Bogu na ugodan miris«!

– Lawrence Darmani

Za Isusa želim svagda raditi, i za Njega želim živjeti.

Njemu služiti želim radosno tu na zemlji i u vječnosti.

Naša djela govore glasnije od naših riječi.