Prava komunikacija

15 lipanj 2016Pročitajte: Djela apostolska 2:1-12

1 I kad dođe dan Pedesetnice, bili su svi zajedno na istom mjestu. 2 Odjednom nastade šum s neba, kao kad dolazi silan vjetar, i napuni svu kuću u kojoj su sjedili. 3 I pokazaše im se razdijeljeni jezici kao od ognja, koji se zaustaviše po jedan na svakoga od njih. 4 I napuniše se svi Duha Svetoga, i stadoše govoriti raznim jezicima, kako im je Duh davao govoriti.
5 A u Jeruzalemu su boravili Židovi, ljudi pobožni iz svakoga naroda pod nebom. 6 Kad nastade ta buka, skupi se mnoštvo i smete se, jer je svaki od njih čuo kako oni govore njegovim jezikom. 7 Svi su bili zapanjeni, čudili se i govorili su: »Nisu li svi ovi što govore Galilejci, 8 pa kako čujemo svaki svoj jezik u kojem smo se rodili? 9 Parti i Međani, i Elamljani, i stanovnici Mezopotamije, Judeje i Kapadocije, Ponta i Azije, 10 Frigije i Pamfilije, Egipta i krajeva Libije što su oko Cirene, i pridošlice Rimljani, i Židovi, i prozeliti.
11 Krećani i Arapi – svi ih čujemo gdje našim jezicima govore o veličanstvenim djelima Božjim.« 12 Svi su bili zapanjeni, čudili su se i jedan drugome govorili: »Što li će to biti?«

Kad nastane ta buka, skupi se mnoštvo i smete se, jer je svaki od njih čuo kako oni govore njegovim jezikom.

Djela ap. 2:6

DOK šećem svojim susjedstvom u sjevernom dijelu Londona, čujem dijelove razgovora na mnogim jezicima – poljskom, japanskom, hrvatskom, kineskom i talijanskom, da spomenem samo neke. Zbog te raznolikosti imam osjećaj kao da sam u nebu, no ne razumijem što govore. Kada dođem u ruski kafić ili poljsku tržnicu i čujem različite naglaske i glasove, pomislim kako je moralo biti divno na dan Pedesetnice kada su »ljudi pobožni iz svakoga naroda pod nebom« (r. 5) razumjeli što su apostoli govorili.

Tog su se dana brojni hodočasnici okupili u Jeruzalemu da proslave Blagdan prvine. Duh Sveti spustio se na vjernike. Kad su govorili, njihovi su ih slušatelji (koji su došli iz svih dijelova tadašnjega svijeta) mogli razumjeti (r. r. 5,6). Bilo je to veliko čudo. Brojni su došljaci iz različitih zemalja razumjeli veličanje Boga na svom jeziku! Mnogi su stoga poželjeli saznati više o Isusu.

Možda ne govorimo ili ne razumijemo mnogo jezika, ali znamo da nam Duh Sveti pomaže da se povezujemo s ljudima na druge načine. Nevjerojatno, mi smo Božje ruke i noge – i usta – da nastavimo Njegovo poslanje. Pitanje je kako možemo danas – snagom Duha Svetoga – doprijeti do nekoga drukčijeg od nas?

Amy Boucher Pye

Ljubav je jezik koji svatko razumije.