Smijanje u sebi

Pročitajte: Evanđelje po Ivanu 11:17-27

17 Kad dođe Isus, ustanovi da je Lazar već četiri dana u grobu. 18 Betanija je bila blizu Jeruzalema, oko petnaest stadija udaljena od njega. 19 I mnogi od Židova bili su došli k Marti i Mariji da ih tješe zbog njihova brata. 20 Kad je Marta čula da dolazi Isus, izađe mu ususret. A Marija je sjedila kod kuće. 21 Onda reče Marta Isusu: »Gospodine, da si ti bio ovdje, ne bi umro moj brat. 22 Ali i sad znam, što god zaišteš od Boga, da će ti Bog dati.« 23 Isus joj reče: »Brat će tvoj uskrsnuti.« 24 Marta mu odvrati: »Znam da će uskrsnuti o uskrsnuću u posljednji dan.« 25 Isus joj reče: »Ja sam uskrsnuće i život. Tko vjeruje u mene, ako i umre, živjet će. 26 I nijedan koji živi i vjeruje u mene, ne će umrijeti dovijeka. Vjeruješ li to?« 27 Ona mu odgovori: »Da, Gospodine, ja vjerujem da si ti Mesija, Sin Božji koji dolazi na ovaj svijet.«

Jer je Bog tako ljubio svijet da je predao svojega jedinorođenog Sina da svaki koji vjeruje u Njega ne propadne, nego da ima vječni život.

Ivan 3:16

U članku Washington Posta pod naslovom Najnoviji projekt Tech Titansa: Pobijediti smrt, Ariana Cha piše o nastojanju Petera Thielesa i još nekih tehnoloških moćnika da beskonačno produlje ljudski život. Na taj su projekt spremni potrošiti milijarde.

Malo su zakasnili. Smrt je već pobijeđena! Isus je rekao: »Ja sam uskrsnuće i život. Tko vjeruje u Mene, ako i umre, živjet će. I ni jedan koji živi i vjeruje u Mene, ne će umrijeti dovijeka« (Ivan 11:25,26). On nas uvjerava da oni koji se uzdaju u Njega neće nikada, ikada, ni pod kojim okolnostima, umrijeti. Da bude jasno, naša tijela će umrijeti, i ne postoji ništa što bi itko mogao učiniti da to promijeni. No, onaj dio nas koji misli, razmišlja, pamti, voli, koji nazivamo »ja«, ne će nikada, ikada umrijeti.

A što je najbolje – to je dar! Sve što trebate učiniti je primiti spasenje koje nudi Isus. Razmišljajući o tome Clive. S. Lewisu to opisuje kao ‘smijanje u sebi’ – jer je odgovor nešto tako jednostavno.

Neki kažu: »Previše je jednostavno.« »Pa,« kažem ja, »ako vas je Bog volio i prije nego što ste rođeni i želi da živite s Njime zauvijek, zašto bi onda to učinio teškim?«

David Roper

Krist je mračna vrata smrti zamijenio ulazom u život.