Dnevnik zahvala

Pročitajte: Psalam 117

1 Hvalite Gospoda svi narodi!
Slavite ga svi puci!
2 Jer silna je prema nama ljubav njegova
i vjernost Gospodnja ostaje dovijeka.
Aleluja!

Hvalite Gospoda svi narodi! Slavite Ga svi puci!

Psalam 117:1

KADA je Isus postao mojim Spasiteljem, moj me je duhovni mentor ohrabrio da vodim dnevnik zahvala. Bila je to mala bilježnica koju sam uvijek nosila sa sobom. Ponekad sam odmah zapisala za što sam zahvalna Bogu, a drugi put bih odjednom zapisala sve za što sam Mu bila zahvalna protekloga tjedna. Bilježiti sve zbog čega možete veličati Boga je dobra navika – jedna koju kanim vratiti u svoj život. Pomoći će mi da budem svjesna Božje prisutnosti i zahvalna za Njegovu ljubav i brigu za mene.

U najkraćem psalmu, 117., pisac nas potiče da slavimo Gospodina jer »silna je… ljubav Njegova« (r. 2).

Razmislite o tome kako je Gospodin pokazao ljubav prema vama danas, ovoga tjedna, ovoga mjeseca i ove godine. Nemojte tražiti samo velike stvari. Njegovu ljubav vidimo u običnim, svakodnevnim životnim okolnostima. Zatim razmislite o tome kako je pokazao ljubav prema vašoj obitelji, crkvi i drugim ljudima. Dopustite da vaš um upije veličinu Njegove ljubavi prema svima nama.

A onda psalmist nastavlja: »… i vjernost Gospodnja ostaje dovijeka. Aleluja!« Drugim riječima, i dalje će nas voljeti! A to znači da ćemo i nadalje imati mnogo toga zbog čega ćemo Ga moći slaviti. Mi smo Njegova ljubljena djeca i zato neka slavljenje i zahvaljivanje Bogu obilježavaju naš život!

– Poh Fang Chia

Zahvaljujte i za obične i za posebne stvari.