Uporište kada se bojimo

Pročitajte: Izaija 51:12-16
12 »Ja, ja sam koji vas tješim.
Tko si ti da se bojiš smrtnih ljudi,
čovječje djece što iščeznu kao trava,
13 da si zaboravio Gospodina koji te stvorio,
koji je razapeo nebo i osnovao zemlju,
da jednako dršćeš svaki čas
pred gnjevom tlačitelja,
koji je išao za tim da te upropasti?
Gdje je sada gnjev tlačitelja?
14 Doskora će se osloboditi sužanj svojih okova.
On ne umire, ne ide u svijet mrtvih.
Ne trpi ni oskudicu kruha.
15 Jer sam ja, Gospodin, tvoj Bog,
koji uzgiba more, da valovi njegovi buče,
a moje je ime: Gospodin nad vojskama.
16 Ja sam stavio u tvoja usta svoje riječi.
Ja sam te sakrio u zaštitu svoje ruke,
ja, koji sam stvorio nebo, osnovao zemlju,
rekao sam Sionu: Ti si moj narod.

Ja, Ja sam koji vas tješim.

Izaija 51:12

JESTE li borac? Ja jesam. Borim se sa zabrinutošću gotovo svakoga dana. Brinem se zbog velikih stvari. Brinem se zbog malih stvari. Ponekad se čini da se brinem zbog svega. Jednom sam, kao tinejdžer, nazvao policiju jer su moji roditelji kasnili kući četiri sata.

Sveto pismo nam opetovano govori da se ne bojimo. Zbog Božje dobrote i moći, i zato što je poslao Isusa da umre za nas i dao nam Duha Svetoga da nas vodi, naši strahovi ne moraju upravljati našim životom. Možda ćemo se suočiti s teškim situacijama, ali Bog je obećao uvijek biti s nama.

Tekst koji mi je neizmjerno pomogao u teškim trenucima nalazi se u Izaiji 51:12-16. Tu je Bog podsjetio svoj narod, koji je podnio ogromnu patnju, da je još uvijek s njima i da im je Njegova prisutnost najveća utjeha. Bez obzira na to koliko loše stvari izgledale, »Ja, Ja sam tješitelj vaš« (r. 12, K. S.), rekao im je po proroku Izaiji.

Volim to obećanje. Volim tih pet-šest riječi. One su uporište, sidro moje duše. Uvijek iznova čvrsto bih se držao tih riječi kada bi se život činio teškim, kada bih stalno drhtao pred gnjevnim tlačiteljem (r. 13). Kroz te me retke Bog podsjeća da podignem pogled sa svojih strahova i u vjeri i s pouzdanjem pogledam Onoga »koji je razapeo nebo i osnovao zemlju« (r. 13) – Onoga koji obećava da će nas utješiti.

– Adam Holz

Bog je s nama i to je moćnije od naših strahova.