Nemojte prestati graditi!

Pročitajte: Ezra 5:1-5

1 Tada, po nalogu Boga Izraelova, ustadoše kao proroci među Judejcima koji su boravili u Judeji i u Jeruzalemu prorok Hagaj i Zaharija, Adonov sin. 2 Potom se digoše Zerubabel, Šealtielov sin, i Ješua, Josadakov sin, da počnu opet zidati Božji Hram u Jeruzalemu. Proroci Božji bili su uz njih i pomagali im. 3 U ono vrijeme pojaviše se kod njih Tatnaj, namjesnik područja s one strane rijeke, i Šetar Boznaj i njihovi drugovi i upitaše ih: »Tko vam je dopustio zidati taj Hram i popravljati te zidove?« 4 Tada im odgovorismo imenujući ljude koji su gradili tu zgradu. 5 A pogled je njihova Boga počivao na judejskim starješinama, tako da im ne htjedoše obustaviti rad, dok ne ode izvještaj Dariju i ne dođe im o tom pismeni odgovor.

A pogled je njihova Boga počivao na judejskim starješinama, tako da im ne htjedoše obustaviti rad.

Ezra 5:5

KADA mu se pružila prilika da napreduje na poslu, Simon je to smatrao Božjim darom. Sve je išlo glatko i njegov je nadređeni odobravao njegovu odluku. A onda je sve krenulo po zlu. Nekim njegovim kolegama to nije bilo po volji i odbili su surađivati. Pitao se treba li odustati.

Kad su se Izraelci vratili u Jeruzalem da sazidaju hram »Izraelovu Bogu«, neprijatelji su ih nastojali uplašiti i obeshrabriti (Ezra 4:3,4). U prvi mah Izraelcu su prestali s radom, no nastavili su nakon što ih je Bog ohrabrio preko proroka Hagaja i Zaharije (4:24 – 5:2). Neprijatelji su ih opet počeli uznemiravati, ali ovoga puta su nastavili s radom jer »je oko Božje bdjelo nad starješinama judejskim« (5:5, K. S.). Nisu odstupali od Božjih uputa i vjerovali su da će im On pomoći svladati sve prepreke. I doista, Bog je potaknuo perzijskog kralja da podrži dovršenje Hrama (r. r. 13,14).

I Simon je tražio Božju mudrost kako bi vidio treba li ostati ili pronaći novi posao. Osjećajući da ga Bog zove da ostane, oslonio se na Njegovu snagu kako bi ustrajao. S vremenom i polagano njegovi su ga kolege prihvatili.

Želimo li slijediti Boga, gdje god nas postavio, možda ćemo naići na prepreke. I upravo Ga tada moramo nastaviti slijediti. On će nas voditi i provesti kroz sve.

– Leslie Koh

Ostanite jaki, Božji pogled počiva na vama.