Božja skrivena ruka

Pročitajte: Psalam 139:13-18

13 Jer ti si stvorio moje bubrege,
satkao me u krilu moje majke.
14 Zahvaljujem ti što sam predivno i čudesno stvoren;
veoma su čudesna tvoja djela;
sasvim poznaješ dušu moju.
15 Kosti moje ne bijahu ti skrivene
kad nastajah u tajnosti,
otkan u dubinama zemlje.

16 Oči me tvoje vidješe kao zametak;
u knjizi su tvojoj zapisani svi moji dani,
što su bili unaprijed određeni,
kad još ne bijaše ni jednoga.
17 A meni, o Bože, kako su predivne tvoje misli,
kako im je nedokučiv zbroj!
18 Da ih brojim? Više ih je nego pijeska.
Ako im se kraju približim, još mi ti preostaješ!

… u knjizi su Tvojoj zapisani svi moji dani, što su bili unaprijed određeni, kad još ne bijaše ni jednoga.

Psalam 139:16

MOG je prijatelja usvojio bračni par misionara iz Sjedinjenih Američkih Država. Odrastao je u Gani. Kada se njegova obitelj vratila u SAD, krenuo je na fakultet, ali je morao prekinuti. Poslije se prijavio u vojsku, što mu je pomoglo da plati fakultet i proputuje cijeli svijet. Sve to vrijeme Bog nije bio besposlen, pripremao ga je za posebnu zadaću. Danas piše i uređuje kršćansku literaturu namijenjenu čitateljima diljem svijeta.

I priča njegove žene je zanimljiva. Na prvoj godini studija kemije nije uspjela položiti ispite zbog jakih lijekova koje je uzimala zbog epilepsije. Nakon pomnog razmišljanja, odlučila se za studij američkoga znakovnog jezika, jer nije bio tako zahtjevan. Razmišljajući o tome kaže: »Bog je preusmjeravao moj život na nešto puno važnije.« Danas čini Božju riječ dostupnom onima koji imaju probleme sa sluhom.

Pitate li se ponekad kamo Bog vas vodi? Početak 16. retka potvrđuje Božje suvereno djelovanje u našem životu: »Oči me Tvoje vidješe kao zametak; u knjizi su Tvojoj zapisani svi moji dani… kad još ne bijaše ni jednoga.« Ne znamo kako će Bog upotrijebiti naše životne okolnosti, ali možemo biti mirni. Bog zna sve o nama i Njegova je ruka nad nama iako to možda ne vidimo. On nikada nije odsutan.

– Poh Fang Chia

Što možete poduzeti kako biste prepoznali Božje vodstvo i odazvali se Njegovu pozivu?