Postojana ljubav

Pročitajte: Psalam 136:1-9

1 Hvalite Gospoda jer je dobar,
jer vječna je ljubav njegova!
2 Hvalite Boga nad bogovima,
jer vječna je ljubav njegova!
3 Hvalite Gospoda nad gospodarima,
jer vječna je ljubav njegova!
4 Jedini on učini čudesa velika,
jer vječna je ljubav njegova!
5 U mudrosti on stvori nebesa,
jer vječna je ljubav njegova!
6 On utvrdi zemlju nad vodom,
jer vječna je ljubav njegova!
7 On stvori svjetlila velika,
jer vječna je ljubav njegova!
8 Sunce da vlada danom,
jer vječna je ljubav njegova!
9 Mjesec i zvijezde da vladaju noću,
jer vječna je ljubav njegova!

Hvalite Gospoda jer je dobar, jer vječna je ljubav Njegova!

Psalam 136:1

»VOLIM te!« viknuo je moj otac kad sam zalupila vratima automobila i krenula u školu. Išla sam u šesti razred i mjesecima smo svakoga jutra ponavljali isto. Došli bismo do škole i tata bi rekao: »Želim ti uspješan dan! Volim te!« a ja bih mu samo mahnula. Nisam se ljutila niti ga ignorirala. Jednostavno sam bila u svome svijetu i nisam obraćala pozornost na to što kaže. Ipak, ljubav mog oca ostala je postojana.

Božja ljubav je takva – i više od toga. Ona traje zauvijek. Hebrejska riječ za takvu postojanu vrstu ljubavi je hesed. Često ju nalazimo u Starome zavjetu, a dvadeset i šest puta samo u 136. psalmu! Nijedna suvremena riječ ne može u potpunosti iskazati njezino značenje; prevodimo ju kao ljubaznost, milosrđe ili odanost. Hesed je ljubav koja se temelji na zavjetu; ljubavi odanoj i vjernoj. Čak i kada je Božji narod sagriješio, On ih je i dalje volio. Postojana ljubav sastavni je dio Božje naravi (Izlazak 34:6).

Kao dijete, ponekad bih uzimala očevu ljubav zdravo za gotovo. Sada ponekad radim to isto s ljubavlju svojega nebeskog Oca. Zaboravim Ga slušati i odgovoriti. Zaboravim biti zahvalna. Ipak, znam da Božja ljubav za mene ostaje postojana – stvarnost koja pruža siguran temelj mome životu.

– Amy Peterson

Nađite vremena i posvjedočite o Božjoj ljubavi nekome danas.