»Gospodnja… svojina«

Pročitajte: Izaija 44:1-5

1 Ali sada čuj, Jakove, slugo moj,
i ti, Izraele, kojega sam izabrao!
2 Ovako veli Gospodin, tvoj stvoritelj,
tvorac i pomoćnik od majčina krila:
Ne boj se, Jakove, slugo moj,
Ješurune kojega sam izabrao!
3 Jer kao što izlijevam vodu na popucano tlo
i potočiće na suhu zemlju
tako izlijevam na tvoje potomke svoj Duh,
na one koji su izišli od tebe svoj blagoslov.
4 Neka izrastu kao trava kraj potoka,
kao pašnjaci pokraj voda.
5 Jedan će reći: Gospodnja sam svojina,
i pozivat će se na Jakovljevo ime.
Drugi će pisati kao svoj spomen-znak: Gospodnji!
i sebi će nadjenuti časni nadimak Izrael.«

Taj Duh svjedoči našemu duhu da smo djeca Božja.

Rimljanima 8:16

NIJE teško primijetiti da je ‘oslikavanje’ tijela danas vrlo popularno. Neke tetovaže su tako male da su jedva primjetljive. A neki – od sportaša, glumaca do običnih ljudi – odlučili su pokriti većinu svoga tijela raznobojnim tintama, riječima i uzorcima. Čini se da će se trend nastaviti, trend koji je donio prihod od 3 milijarde dolara u 2014. godini i dodatnih 66 milijuna dolara za uklanjanje tetovaža.

Bez obzira na to što vi mislite o tetoviranju, 44. poglavlje Izaije govori metaforički o ljudima koji na svojim rukama pišu: »Gospodnja sam svojina« (r. 5). Ta ‘samo-tetovaža’ vrhunac je cijelog odlomka koji govori o Gospodinovoj skrbi za one koje je izabrao (r. 1). Oni mogu računati na Njegovu pomoć (r. 2); i njihova zemlja i potomci bili su određeni za blagoslov (r. 3). Te tri jednostavne, moćne riječi, potvrdile su da je Božji narod znao da je Njegova svojina i da će se On brinuti za njih.

I oni koji dolaze k Bogu vjerom u Isusa Krista mogu za sebe reći: »Gospodnja sam svojina!« Njegov smo narod, njegove ovca, Njegovo potomstvo, Njegova baština, Njegovo prebivalište. To vrijedi za sva razdoblja našega života. Iako možda nemao nikakve vidljive oznake ili tetovaže, možemo biti sigurni da u svom srcu imamo svjedočanstvo Božjeg Duha da pripadamo Njemu (pročitajte Rimljanima 8:16,17).

– Arthur Jackson

Kako istina da ste Božji može utjecati na vaš život?