Skladati pjesmu

Pročitajte: Psalam 19:2-7

2 Nebesa pripovijedaju Božju slavu,
djelo njegovih ruku navješćuje nebeski svod.
3 Dan danu šapće tu vijest
i noć noći kazuje taj glas.
4 To nije govor niti riječi,
niti se njihov glas razabire.
5 Ipak njihov glas prodire po svoj zemlji,
njihov povik do na kraj svijeta.
Ondje je suncu razapeo šator na nebu,
6 koje izlazi kao zaručnik iz svoje ložnice,
veseli se kao junak koji je prevalio put.
7 Izlazi na rubu neba i kreće u svom luku drugom kraju.
Ništa se ne skriva njegovu žaru.

Nebesa pripovijedaju Božju slavu, djelo Njegovih ruku navješćuje nebeski svod.

Psalam 19:2

ZAHVALJUJUĆI akustičnoj astronomiji znanstvenici mogu promatrati svemir i slušati njegove zvukove i pulsiranje. Otkrili su da zvijezde ne putuju u tišini tajanstvenoga noćnog neba, nego stvaraju glazbu. Poput glasanja grbavih kitova, zvukovi zvijezda nastaju na valnim dužinama ili frekvencijama koje ljudsko uho ne može čuti. Ipak, glazba zvijezda, grbavih kitova i drugih stvorenja združuju se u skladnu simfoniju koja objavljuje Božju veličinu.

Psalam 19:2-5 glasi: »Nebesa slavu Božju kazuju, naviješta svod nebeski djelo ruku Njegovih. Dan danu to objavljuje, a noć noći glas predaje. Nije to riječ, a ni govor nije, nije ni glas što se može čuti, al’ po zemlji razliježe se jeka, riječ sve do nakraj svijeta seže.« (K. S.)

U Novome zavjetu apostol Pavao za Isusa kaže: »U Njemu je sve stvoreno, što god je na nebu i na zemlji, vidljivo i nevidljivo… sve postoji po Njemu i za Njega je stvoreno« (Kološanima 1:16). Kao odgovor na to visine i dubine prirodnog svijeta pjevaju svojem Stvoriteljem. Pridružimo se svemu stvorenju i pjevajmo o veličini Onoga koji je »izmjerio mora šakom i mjeru neba odredio pedljem… u korito nasuo zemaljski prah, izmjerio mjeru gorama i bregovima« (Izaija 40:12).

– Remi Oyedele

Hvalimo ime Gospodinovo, jer On zapovijedi i mi postadosmo.