Preživjeti nepodnošljivo

Pročitajte: Knjiga Postanka 16:7-16

7 Anđeo Gospodnji nađe je na studencu u pustinji, na studencu na putu u Šur. 8 I upita je: »Hagaro, sluškinjo Sarajina, odakle dolaziš i kamo ideš?« Ona odgovori: »Bježim od Saraje, svoje gospodarice.«
9 Anđeo Gospodnji joj reče: »Vrati se gospodarici i podvrgni se vlasti njezinoj!« 10 I još joj reče anđeo Gospodnji: »Umnožit ću tvoje potomstvo tako da se ne će moći prebrojiti od množine.« 11 Dalje joj reče anđeo Gospodnji:
»Eto, sada si trudna i rodit ćeš sina
kojemu nadjeni ime Jišmael;
jer Gospodin usliši tvoj vapaj!
12 On će biti čovjek sličan divljemu magarcu.
Njegova će se ruka dizati na svakoga,
a svačija na njega.
Prkosan će stajati u blizini sve svoje braće.«
13 Tad ona prozva Gospodina koji je bio s njom govorio: »Ti si Bog gledanja jer«, reče ona, »ja zaista vidjeh onoga koji je gledao za mnom.« 14 Zato se zove studenac onaj »studenac Živoga, koji je gledao za mnom«. On leži, kako je poznato, između Kadeša i Bereda.
15 I Hagara rodi Abramu sina i Abram nazva sina, što mu ga darova Hagara, Jišmael. 16 Abramu je bilo osamdeset i šest godina kad mu Hagara rodi Jišmaela.

»Ti si Bog gledanja jer… ja zaista vidjeh Onoga koji je gledao za mnom.«

Postanak 16:13

EXPERIENCE project, jedna od najvećih internetskih zajednica dvadeset i prvog stoljeća, je stranica na kojoj su deseci milijuna ljudi podijelili svoja bolna iskustva. Dok sam čitao te dirljive priče, razmišljao sam o tome kako očajnički naše srce čezne za time da netko vidi – da razumije – našu bol.

U Knjizi Postanka priča o mladoj sluškinji otkriva koliko dragocjeno to može biti. Hagara je vjerojatno bila robinja koju je faraon darovao Abramu (Postanak 12:16; 16:1). Kada Abramova supruga Saraja nije mogla začeti, predložila mu je da začne dijete s Hagarom – uznemirujuća no uobičajena praksa onoga vremena. No, kad je Hagara zatrudnjela, odnosi su postali napeti i Hagara je pobjegla u divljinu kako bi izbjegla Sarajino zlostavljanje (16:1-6).

Ali Hagarina nevolja – trudna i sama u negostoljubivoj pustinji – nije promakla Bogu. Kada je nebeski glasnik hrabrio Hagaru (r. r. 7-12), ona je rekla: »Ti si El Roi – Svevid Bog« (r. 13, K.S.). Hagara je veličala Onoga koji vidi više od samih činjenica. Taj je isti Bog objavljen u Isusu koji »kad je vidio mnoštvo naroda, sažali se nad njim jer su bili kao ovce bez pastira, izmučeni i satrveni« (Matej 9:36). Hagara je susrela Boga koji je razumio. Taj isti Bog vidi i nas i našu bol (Hebrejima 4:15,16).

– Jeff Olson

Božja empatija može patnju učiniti podnošljivijom.