Je li ime važno?

Pročitajte: Prva knjiga Ljetopisa 3:4-9

4 Šest mu se djece rodi u Hebronu. Ondje je vladao sedam godina i šest mjeseci. Onda je vladao trideset i tri godine u Jeruzalemu. 5 U Jeruzalemu mu se rodiše ovi: Šimeja, Šobab, Natan i Salomon, četiri od Bat-Šebe, Amielove kćeri, 6 zatim Jibhar, Elišama, Elifalet, 7 Nogah, Nefeg i Jafija, 8 Elišama, Elijada, Elifelet, njih devet. 9 To su sve Davidovi sinovi, osim sinova od njegovih priležnica. Tamara je bila njihova sestra.

Smatrali su ga Josipovim sinom.

Luka 3:23

NAŠ sin Kofi rodio se u petak, u vrijeme koje je Bog odabrao, i upravo to znači njegovo ime – dječak rođen u petak. Ime je dobio po našem prijatelju iz Gane, pastoru čiji je sin jedinac umro. Znamo da se svakoga dana moli za našeg Kofija i duboko smo počašćeni.

Lako je previdjeti važnost imena ako ne znate priču u vezi s njime. U 3. poglavlju Evanđelja po Luki nalazimo zadivljujuću pojedinost o jednom imenu iz Josipova rodoslovlja u kojemu slijedimo Josipovu lozu sve do Adama, pa čak i do Boga (r. 38). U 31. retku čitamo: »Ovaj Natanov, ovaj Davidov«.« Natan? To je zanimljivo jer u Prvoj knjizi Ljetopisa 3:5 piše da je Natana rodila Bat Šeba.

Je li slučajnost da je David Bat Šebinu sinu nadjenuo ime Natan? Sjetimo se prošlosti. Bat Šeba nikad nije trebala biti Davidova supruga. Jedan drugi Natan – prorok – hrabro se suočio s kraljem i optužio ga za zlouporabu položaja da bi iskoristio Bat Šebu i dao ubiti njezina supruga (pročitajte 2 Samuelova 12). David je uvažio prorokov ukor i pokajao se. Nakon što je vrijeme zaliječilo rane, svojem je sinu dao ime Natan. Znakovito je da je to bio Bat Šebin sin i da će upravo on biti jedan od Josipovih predaka, Isusova zemaljskog oca (Luka 3:23). U Bibliji pronalazimo Božju milost utkanu u sve – čak i rijetko čitanim rodoslovljima.

– Tim Gustafson

Bože, pomogni nam u svemu vidjeti Tvoju milost.