Prenešena ljubav

Pročitajte: Druga posl. Timoteju1:1-8,13-14

1 Pavao, apostol Isusa Krista po volji Božjoj, prema obećanju ispunjenom u Kristu Isusu, 2 Timoteju, ljubljenome sinu. Milost ti, milosrđe i mir od Boga Oca i Krista Isusa, našega Gospodina.
3 Zahvaljujem Bogu kojemu služim od predaka čistom savješću, dok te se bez prestanka spominjem u svojim molitvama noć i dan. 4 Sjećajući se tvojih suza, poželim te vidjeti, da se ispunim radošću. 5 Sjećam se tvoje iskrene vjere koja se nastani najprije u tvojoj baki Loidi i u tvojoj majci Euniki, a uvjeren sam i u tebi.
6 Zato te opominjem da stalno raspiruješ Božju milost koja je u tebi polaganjem mojih ruku. 7 Doista, Bog nam nije dao duha bojažljivosti, nego jakosti, ljubavi i razboritosti. 8 Ne stidi se dakle svjedočenja za našega Gospodina, ni mene, njegova sužnja, nego podnosi sa mnom za evanđelje po snazi Boga.

10 Ona se sad objavila pojavom našega Spasitelja Isusa Krista koji uništi smrt, a obasja život i neraspadljivost po evanđelju, 11 za koje sam ja postavljen kao propovjednik, apostol i učitelj pogana. 12 Zato i trpim ovo, ali se ne stidim, jer znam kome sam povjerovao i uvjeren sam da je on u stanju sačuvati moj poklad za onaj dan. 13 Neka ti budu mjerilo zdrave riječi koje si čuo od mene, drži ih u vjeri i ljubavi koja je u Kristu Isusu! 14 Lijepi poklad čuvaj po Duhu Svetom koji prebiva u nama!
15 Znaj da se odvratiše od mene svi koji su u Aziji, među kojima i Figel i Hermogen. 16 Gospodin neka dade milost Oneziforovoj kući jer me je često okrijepio, i nije se stidio mojih okova; 17 nego, došavši u Rim, brižno me je potražio i našao. 18 Neka mu dade Gospodin da nađe milosrđe u Gospodina u onaj dan! Ti znaš najbolje koliko mi on posluži i u Efezu.

Sjećam se tvoje iskrene vjere koja se nastani najprije u tvojoj baki Loidi i u tvojoj majci Euniki, a uvjeren sam i u tebi.

2 Timoteju 1:5

MOJA je kći postala očarana američkim izmišljenim likom Nancy Drew. U posljednja tri tjedna pročitala je barem desetak romana o njezinim detektivskim uspjesima. I ja sam voljela Nancy Drew, a plavo ukoričeni primjerci koje je moja mama čitala 1960-ih još su uvijek na polici u njezinoj kući.

Gledajući kako se prenijela ta ljubav, pitam se što joj još prenosim. U drugom pismu Timoteju Pavao je napisao da svaki puta kada se sjeti Timoteja, sjeti se »iskrene vjere« koja je živjela u Timotejevoj baki i majci. Nadam se da će uz ljubav prema kriminalističkim romanima moja kći naslijediti i vjeru – da će služiti kao što su služili njezini baka i djed, da će se moliti i da će se držati obećanja »ispunjenom u Kristu Isusu« (r. 1).

Ovdje također vidim nadu za one koji nemaju roditelje ili djedove i bake koji poznaju Isusa. Iako se Timotejev otac ne spominje, Pavao naziva Timoteja svojim ljubljenim sinom (r. 2). Oni koji nemaju obitelji koje bi im prenijele vjeru, još uvijek mogu pronaći roditelje, bake i djedove u crkvi – ljude koji će im pomoći da shvate kako živjeti kao oni koje je Bog »pozvao svetim pozivom« (r. 9) i prigrliti to što nam je On dao, »duha… jakosti, ljubavi i razboritosti« (r. 7).

– Amy Peterson

Svoje naslijeđe prenesimo na sljedeći naraštaj.