Rastanci i susreti

Pročitajte: Otkrivenje 21:1-5

1 Vidjeh novo nebo i novu zemlju, jer prvo nebo i prva zemlja prođoše, ni mora više nema. 2 I vidjeh sveti grad, novi Jeruzalem, gdje silazi od Boga s neba, opremljen kao zaručnica, ukrašena svojemu zaručniku. 3 I začuh jaki glas s prijestolja gdje govori:
»Evo Božjega šatora među ljudima,
i prebivat će s njima,
i oni će biti njegov narod,
a sam će Bog biti s njima njihov Bog.
4 I obrisat će Bog svaku suzu s njihovih očiju,
i više ne će biti smrti,
ni tuge, ni vike, ni boli ne će više biti,
jer prvo prođe.«
5 I reče onaj koji je sjedio na prijestolju:
»Evo činim sve novo.«
I reče mi:
»Napiši: ove su riječi vjerne i istinite.«

… a sam će Bog biti s njima njihov Bog. I obrisat će Bog svaku suzu s njihovih očiju.

Otkrivenje 21:3,4

KADA je moj brat David iznenada umro od zatajenja srca, moji su se pogledi na život drastično promijenili. Dave je bio četvrto od sedmero djece, ali bio je prvi od nas koji je umro. Neočekivanost njegova odlaska potaknula me je na razmišljanje. Postalo je očigledno da će ubuduće u našoj obitelji biti više gubitaka nego dobitaka. Bit će više rastanaka nego susreta.

Naravno da to nije bilo nešto što nisam znao – tako je to u životu. Ali ta me je spoznaja pogodila poput munje. Dala je svježe, novo značenje svakom trenutku koji nam život pruža i svakoj prilici koju nam vrijeme dopušta. I to je dalo novu vrijednost stvarnosti budućega ponovnog susreta, kada više neće biti rastanaka.

Ta je konačna stvarnost srž onoga što nalazimo u Otkrivenju 21:3,4: »… a sam će Bog biti s njima njihov Bog. I obrisat će Bog svaku suzu s njihovih očiju, i više neće biti smrti, ni tuge, ni vike, ni boli ne će više biti, jer prvo prođe.«

Iako danas živimo u vrijeme dugih rastanaka, naše pouzdanje u Kristovu smrt i uskrsnuće obećava vječnost ispunjenu samo susretima.

– Bill Crowder

Oče, zahvaljujemo Ti što si Bog koji daje vječni život. Molimo Te, podsjeti nas na to u vremenima gubitka i žalosti.