Suosjećajnost na poslu

Pročitajte: Evanđelje po Mateju 14:1-14

1 U ono vrijeme dopre do četverovlasnika Heroda glas o Isusu. 2 On reče svojim dvoranima: »To je Ivan Krstitelj. On je uskrsnuo od mrtvih; zato djeluju u njemu čudesne sile.« 3 Herod je, naime, bio dao Ivana uhvatiti, svezati i baciti u tamnicu zbog Herodijade, žene svojega brata Filipa. 4 Jer ga je Ivan bio prekorio: »Nije ti dopušteno imati je za ženu.« 5 Rado bi ga bio dao ubiti, ali se bojao naroda. Jer su ga držali za proroka. 6 Na proslavi Herodova rođendana Herodijadina kći plesala je pred gostima. To se svidjelo Herodu tako 7 da joj je pod zakletvom obećao dati što god zaište. 8 Ona, potaknuta od svoje majke, reče: »Daj mi ovdje na plitici glavu Ivana Krstitelja!« 9 To zabrinu kralja. Ali zbog zakletve i zbog gostiju zapovjedi da joj se dade. 10 I tako dade odsjeći glavu Ivanu u tamnici. 11 Donesoše njegovu glavu na plitici i dadoše je djevojci; ona je odnese svojoj majci. 12 Tada uzeše njegovi učenici mrtvo tijelo i ukopaše ga. Potom otiđoše i javiše to Isusu.
13 Na tu vijest otiđe Isus otamo u lađici na samotno mjesto, da bude sam. Ali to sazna mnoštvo naroda i pođe za njim pješke iz gradova. 14 Kad on izađe na kopno i vidje veliko mnoštvo, smilova im se i iscijeli njihove bolesnike.

Kad on izađe na kopno i vidje veliko mnoštvo, smilova im se i iscijeli njihove bolesnike.

Matej 14:14

MOJA prijateljica Ellen obračunava plaće za računovodstvenu tvrtku. To se može činiti jednostavnim poslom, ali postoje slučajevi kada poslodavci kasne s dostavom potrebnih podataka. Ellen to tada nadoknađuje radeći prekovremeno kako bi zaposlenici dobili plaću bez kašnjenja. To čini iz obzirnosti prema njihovim obiteljima koje tim novcem kupuju namirnice, plaćaju račune i stanarinu.

Ellenina suosjećajnost na poslu podsjeća me na Isusa. Dok je bio na zemlji često je služio ljudima kada mu to baš nije bilo lako. Primjerice, nakon što je saznao da je Ivan Krstitelj ubijen, Isus je želio biti sam pa se ukrcao u lađicu i otišao »na samotno mjesto« (r. 13). Možda je želio tugovati za svojim rođakom i u molitvi ublažiti svoju tugu.

Postojao je samo jedan problem. Za njim je krenulo mnoštvo ljudi s različitim tjelesnim potrebama. Bilo bi najlakše otpraviti ih, ali Isus «vidje silan narode i sažali se nad njim te mu ozdravi bolesnike« (r. 14, K. S.).

Iako je podučavanje ljudi i liječenje njihovih bolesti bio dio Njegova poziva i službe na zemlji, Njegova empatija utjecala je na način kako je to činio. Neka nam Bog pomogne da prepoznamo Njegovu suosjećajnost u svojem životu i da nam snagu da to prenosimo drugima.

– Jennifer Benson Schuldt

Isuse, želimo Te veličati suosjećajnošću prema drugima.