Rezultate prepustite Bogu

Pročitajte: Evanđelje po Luki 10:1,17-20

1 Potom odredi Gospodin još drugu sedamdesetdvojicu, i posla ih po dva i dva pred sobom u sve gradove i mjesta kamo je mislio sam doći.
17 Puni radosti vratiše se sedamdeset i dvojica i izvijestiše: »Gospodine, pokoravaju nam se u ime tvoje i zli dusi.« 18 On im odvrati: »Vidjeh sotonu gdje pade s neba kao munja. 19 Eto, dadoh vam vlast da stupate preko zmija i škorpiona, i preko svake neprijateljske sile! Ništa vam ne će moći nauditi. 20 Ali se ne radujte tomu što vam se pokoravaju dusi! Nego se radujte što su vaša imena zapisana na nebesima.«

Ali se ne radujte tomu što vam se pokoravaju dusi! Nego… što su vaša imena zapisana na nebesima.

Luka 10:20

PRIJE mnogo godina pozvali su me da govorim skupini studenata poznatih po izgredima. Poveo sam prijatelja kao potporu. Upravo su pobijedili na nogometnom turniru pa su bili u slavljeničkom raspoloženju. Za večerom je vladao kaos! Na kraju je upravitelj studentskog doma objavio: »Ovdje su dva mladića koji s vama žele razgovarati o Bogu.« Ustao sam klecavih nogu i počeo govoriti o Božjoj ljubavi. Svi su odjednom utihnuli i pozorno slušali. Uslijedila su izravna i iskrena pitanja. Nakon nekog vremena započeli smo s proučavanjem Biblije i tijekom narednih godina mnogi su prihvatili spasenje koje nudi Isus. Bilo je dana kada sam vidio »sotonu gdje pada s neba kao munja« (r. 18), ali i onih kada sam ja pao – koliko sam dug i širok.

U predloženom biblijskom tekstu čitamo o Isusovim učenicima koji su se vratili s uspješno obavljene misije. Zli dusi su im se pokoravali i mnoge su ozdravili. Bili su vrlo uzbuđeni i ponosni, no Isus im je odgovorio: »Vidjeh sotonu gdje pada s neba kao munja« (r. 18). Zatim ih je upozorio: »Ali ne radujte se što vam se duhovi pokoravaju, nego što su vaša imena zapisana na nebesima!« (r. 20, K. S.)

Bilo da ste doživjeli uspjeh ili neuspjeh, nastavite raditi što vam je Bog povjerio – i rezultate prepustite njemu.

– David H. Roper

Najvažnije je da je vaše ime zapisano u Božjoj knjizi!