Posuđene cipele

Pročitajte: Poslanica Galaćanima 5:13-26

13 Vi ste, braćo, zaista pozvani na slobodu; samo ne dajte da sloboda bude izlika tijelu, nego ljubavlju služite jedan drugome! 14 Sav Zakon sažet je u ovoj jednoj odredbi: »Ljubi svoga bližnjega kao samoga sebe!« 15 Ali ako već jedni druge grizete i izjedate, gledajte da jedni druge ne istrijebite! 16 A velim: U duhu živite, i ne ćete izvršavati tjelesnih želja! 17 Jer tijelo se svojim željama suprotstavlja Duhu, a Duh tijelu; a to se protivi jedno drugome tako da ne činite ono što hoćete. 18 Ako li vas Duh vodi, niste pod Zakonom.
19 Očita su tjelesna djela, a ova su: preljubništvo, nečistoća, besramnost, 20 razuzdanost, idolopoklonstvo, čaranja, neprijateljstva, svađe, ljubomora, srdžbe, spletke, razdori, 21 zavist, ubojstva, pijanstva, razuzdane gozbe i tome slično. Za sve to unaprijed vam kažem, kao što sam i prije kazao: oni koji takvo što čine, ne će postići Božjega kraljevstva.
22 A plod je Duha: ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota, vjernost 23 krotkost, umjerenost; protiv takvih nema zakona. 24 A koji pripadaju Kristu Isusu, raspeli su tijelo sa strastima i požudama. 25 Ako po Duhu živimo, i hodajmo u Duhu!
26 Ne tražimo tašte slave, ne izazivajmo jedni druge i ne zavidimo jedni drugima!

Vi ste, braćo, zaista pozvani na slobodu; samo ne dajte da sloboda bude izlika tijelu, nego ljubavlju služite jedan drugome!

Galaćanima 5:13

NAKON što je u žurbi napustio svoj dom zbog požara u Kaliforniji 2018. godine, student Gabe propustio je kvalifikacijsku utrku za kros za koji se pripremao. To je značilo da neće imati priliku natjecati se u finalu – vrhuncu svoje četverogodišnje trkačke karijere. S obzirom na okolnosti, atletski odbor dao je Gabeu još jednu priliku: morao je trčati sam i postići kvalifikacijsko vrijeme, na stazi suparničkog sveučilišta, u ‘običnim tenisicama’, jer su njegove trkače tenisice ostale na zgarištu njegova doma. Kad se pojavio na ‘utrci’, Gabea su iznenadili studenti protivničkog tima jer su mu donijeli odgovarajuće tenisice i trčali zajedno s njim kako bi mu pomogli da održi tempo potreban za ulazak u finale.

Suparnička momčad nije morala pomoći Gabeu. Mogli su se prepustiti prirodnom porivu da se brinu o sebi (r. 13) i tako poboljšaju svoje izglede za pobjedu. Ali Pavao nas potiče da u životu pokazujemo plod Duha – da s ljubavlju služimo »jedan drugome« i da iskazujemo ljubav i dobrotu (r. 13,22). Dopustimo li Duhu Svetome da nam pomogne da ne slijedimo svoju prirodu, moći ćemo više voljeti one oko sebe.

– Kirsten Holmberg

Dragi Bože, po prirodi smo sebični. Pomogni nam da služimo drugima iz ljubavi prema tebi.