Baš kao otac

Pročitajte: Poslanica Kološanima 1:15-23

15 On je slika nevidljivoga Boga,
Prvorođeni prije svakoga stvorenja.
16 U njemu je sve stvoreno,
što god je na nebu i na zemlji,
vidljivo i nevidljivo,
bilo Prijestolja, bilo Gospodstva, bilo Poglavarstva, bilo Vlasti:
sve postoji po njemu i za njega je stvoreno.
17 A on je prije svega, i sve postoji u njemu.
18 On je glava tijelu Crkve,
on je početak,
prvorođeni od mrtvih,
da on bude u svemu prvi.
19 Bogu se svidjelo
nastaniti u njemu svu puninu
20 i po njemu pomiriti sve sa sobom,
izmirivši krvlju njegova križa
sva zemaljska i nebeska bića.
21 Vi ste nekoć bili otuđeni, duboko neprijateljski usmjereni, ogrezli u zlim djelima. 22 Sad vas Bog pomiri smrću njegova ljudskog tijela da vas privede k sebi svete, bez mane i krivnje, 23 ako samo ostanete utemeljeni i tvrdi u vjeri, nepokolebljivi u evanđeoskoj nadi, jer ste čuli evanđelje koje je propovijedano svakom stvorenju pod nebom, a ja Pavao postadoh mu poslužitelj.

On je slika nevidljivoga Boga, Prvorođeni prije svakoga stvorenja.

Kološanima 1:15

TIJEKOM šetnje sreli smo ženu koja je poznavala obitelj moga supruga i njega još dok je bio dijete. Pogledala je Alana pa našega sina Xaviera i rekla: »On je isti otac. Vidi te oči. Taj osmijeh. Da, izgleda baš poput tebe.« Žena je bila oduševljena nevjerojatnom sličnosti oca i sina, čak je primijetila sličnosti u njihovim osobnostima. Iako su u mnogo čemu slični, moj sin ipak nije savršena slika svoga oca.

Samo je jedan Sin – Isus – koji je u potpunosti odraz svoga Oca. Krist je »savršena slika Boga nevidljivoga, prvorođenac svakoga stvorenja« (r. 15, K. S.). U njemu je sve stvoreno, sve postoji po njemu i za njega je stvoreno (r. 16). »A on je prije svega, i sve postoji u njemu« (r. 17).

Možemo provesti mnogo vremena u molitvi i proučavanju Biblije, otkrivajući Očev karakter gledajući na Isusa – Boga u tijelu. Poziva nas da svjedočimo Njegovu ljubav na djelu istražujući tu Njegovu interakciju s drugima u Svetome pismu i u našemu svakodnevnom životu. Kada predamo svoj život Kristu, primamo dar Duha Svetoga, raste naša vjera u Oca koji nas voli, širi se spoznaja o Njegovoj suverenosti. On nas mijenja. Želi da smo odraz njegova karaktera, da živimo za njega.

– Xochitl Dixon

Gospodine Isuse, želimo te sve više upoznavati kako bismo bili što sličniji tebi.