Palite svjetiljke

Pročitajte: Evanđelje po Mateju 5:14-16

14 Vi ste svjetlost svijetu. Grad koji stoji na gori ne može se sakriti. 15 Niti se užiže svijeća i stavlja pod posudu, nego na svijećnjak. Tada svijetli svima u kući. 16 Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave vašega Oca na nebesima.

Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave vašega Oca na nebesima.

Matej 5:16

SUPRUG i ja pripremali smo se preseliti vrlo daleko. Željela sam biti sigurna da ćemo održavati vezu s našim odraslim sinovima. Pronašla sam jedinstveni dar, svjetiljke prijateljstva povezane bežičnim internetom, koje se mogu uključiti na daljinu. Objasnila sam im da će se njihove svjetiljke upaliti kad ja dodirnem svoju – to će im biti podsjetnik na našu ljubav i trajne molitve. Bez obzira na veliku udaljenost između nas, kada oni dodirnu svoje svjetiljke, svjetlost će zasjati u našem domu. Iako smo bili svjesni da ništa ne može zamijeniti trenutke naše povezanosti, mogli smo se hrabriti znajući da se volimo.

Sva Božja djeca imaju povlasticu dijeliti svjetlost osnaženi Duhom SveTimoteju Stvoreni smo živjeti kao blistavi svjetionici vječne Božje nade i bezuvjetne ljubavi. Kad dijelimo evanđelje i služimo drugima u Isusovo ime, postajemo poput svjetiljke i živo smo svjedočanstvo. »Vaše svjetlo neka tako zasja pred ljudima da vide vaša djela ljubavi te slave vašeg Oca nebeskog« (r. 16, K. S.). Svaki ljubazan osmijeh, nježna riječ ohrabrenja i srdačna molitva sjajan su podsjetnik na Božju vjernost i ljubav koja mijenja živote.

Svojim Duhom Bog pruža istinsku svjetlost, zato i mi možemo biti odsjaj njegova sjaja i zraka njegove ljubavi.

– Xochitl Dixon

Ljubljeni Oče, želimo te ljubiti i svijetliti za tebe.