Ono što ne možemo vidjeti

Pročitajte: Poslanica Hebrejima 11:1-6

1 A vjera daje sigurnost onome čemu se nadamo, osvjedočenje o onom što ne vidimo. 2 U njoj stari postigoše sjajno svjedočanstvo. 3 Vjerom spoznajemo da je svijet Božjom riječju načinjen, tako da iz nevidljiva postade vidljivo.
4 Vjerom prinese Abel Bogu bolju žrtvu nego Kajin, i po njoj je dobio svjedočanstvo da je pravedan, kad Bog posvjedoči za njegove darove. Po njoj on mrtav još govori. 5 Vjerom bi Henoh prenesen da ne vidi smrti, i ne nađe se, jer ga Bog prenese. Doista, prije nego bi prenesen dobi svjedočanstvo da je ugodio Bogu. 6 A bez vjere nije moguće ugoditi Bogu, jer onaj koji hoće ugoditi Bogu, treba vjerovati da On postoji i da plaća onima koji ga traže.

A vjera daje sigurnost onome čemu se nadamo, osvjedočenje o onom što ne vidimo.

Hebrejima 11:1

POVJESNIČARI kažu da je atomsko doba počelo 16. srpnja 1945. kada je u zabačenom dijelu pustinje Novog Meksika aktivirano prvo nuklearno oružje. Ali grčki filozof Demokrit (oko 460. – 370. pr. Krista) istraživao je postojanje i moć atoma mnogo prije izuma bilo čega čime je bilo moguće vidjeti te sićušne dijelove svemira. Demokrit je razumio više nego što je mogao vidjeti, a rezultat je bila atomska teorija.

Sveto pismo govori nam da bit vjere obuhvaća ono što se ne može vidjeti. Poslanica Hebrejima 11:1 potvrđuje: »Vjera je jamstvo za ono čemu se nadamo, dokaz za one stvarnosti kojih ne vidimo« (K. S.) Ta sigurnost nije rezultat želje ni pozitivnog razmišljanja. To je pouzdanje u Boga kojeg ne možemo vidjeti, ali čije je postojanje najistinitija stvarnost u svemiru. Njegova se prisutnost očituje u djelima njegovih ruku (Psalam 19:1) i čini se vidljivom kada otkrivamo njegov nevidljivi karakter u njegovu Sinu Isusu koji je došao pokazati nam Očevu ljubav (Ivan 1:18).

To je Bog po kojemu »živimo, mičemo se i jesmo«, kako je rekao apostol Pavao (Djela ap. 17:28). Kao takvi, »putujemo u vjeri, a ne u gledanju« (2 Korinćanima 5:7). Ipak, ne hodamo sami. Bog kojega ne možemo vidjeti korača s nama.

– Bill Crowder

Oče, obećao si da nas nikada nećeš napustiti. Pomogni nam odmarati se u tom obećanju.