Potaknuti vatrom

Pročitajte: Daniel 3:13-18,25-27

13 Tada Nabukodonozor, u gnjevu i bijesu, zapovjedi da dovedu Sidraha, Misaha i Abdenaga. Kad su ih bili doveli pred kralja, 14 progovori im Nabukodonozor: »Je li istina, Sidrah, Misah i Abdenago, da vi ne poštujete moje bogove i da se ne klanjate zlatnome liku što sam ga dao podići? 15 I sada, budite pripravni, bacite se ničice čim čujete zvuk truba, frula, citara, harfa, psaltira, gajda i svih drugih vrsta glazbala, i poklonite se liku što sam ga dao podići! Ako se ne poklonite, bit ćete smjesta bačeni u ognjenu užarenu peć. Koji bi bio bog što bi vas mogao izbaviti iz moje ruke?«
16 Sidrah, Misah i Abdenago odvratiše kralju: »Nabukodonozore, ne treba nam da ti odgovaramo na to! 17 Jer evo, naš Bog, kojega poštujemo, ima moć da nas izbavi iz ognjene užarene peći. On će nas, kralju, osloboditi iz tvoje ruke! 18 Ako li to ne učini, znaj, kralju, da mi ni tada ne ćemo poštovati tvoje bogove i ne ćemo se pokloniti zlatnome liku što si ga podigao!«
25 On odvrati: »A ja vidim četiri čovjeka nesvezana gdje hode posred ognja, i nije im ništa. Četvrti izgleda kao anđeo.« 26 Tada pristupi Nabukodonozor na vrata ognjene užarene peći i povika: »Sidrah, Misah i Abdenago, sluge Boga višnjega, iziđite i stupite ovamo!« Odmah iziđoše iz ognja Sidrah, Misah i Abdenago. 27 Tada dođoše satrapi, kraljevi namjesnici, zapovjednici i savjetnici i vidješe da oganj nije bio mogao ništa učiniti onim ljudima. Njihova kosa na glavi nije se bila opalila, njihove se haljine nisu oštetile i nikakva šteta od ognja nije im se nanijela.

Jer evo, naš Bog, kojega poštujemo, ima moć da nas izbavi iz ognjene užarene peći… Ako li to ne učini, znaj, kralju, da mi ni tada ne ćemo poštovati tvoje bogove.

Daniel 3:17,18

KAD su se dva vatrogasca, umorna i čađava, zaustavila u restoranu na doručku, konobarica je prepoznala muškarce iz vijesti i shvatila da su noć proveli boreći se s vatrom u skladištu. Kako bi izrazila zahvalnost, napisala je na njihovu računu: »Vaš doručak danas ja plaćam. Hvala vam… za služenje drugima i trčanje na mjesta od kojih svi ostali bježe… Potaknuti vatrom i vođeni hrabrošću, nevjerojatan ste primjer.«

U Starom zavjetu vidimo primjer hrabrosti u postupcima trojice mladića: Sidraha, Misaha i Abdenaga (Daniel 3). Umjesto da poslušaju nalog da se poklone kipu babilonskog kralja, ti su mladići svojim odbijanjem hrabro pokazali ljubav prema Bogu. Tko se ne pokloni, bit će bačen u užarenu peć. Ipak, oni nisu ustuknuli: »… naš Bog, kojega poštujemo, ima moć da nas izbavi iz ognjene užarene peći. On će nas, kralju, osloboditi iz tvoje ruke! Ako li to ne učini, znaj, kralju, da mi ni tada ne ćemo poštovati tvoje bogove i ne ćemo se pokloniti zlatnome liku što si ga podigao!« (r. 17,18)

Bog ih je spasio, pa čak i hodao s njima u vatri (r. 25-27). U današnjim vatrenim kušnjama i nevoljama i mi imamo sigurnost da je Bog s nama. On ima moć.

– Alyson Kieda

Svemogući Bože, hvala ti što prolaziš s nama kroz vatru i što nas tješiš svojom prisutnošću.