Suočavanje s tamom

Pročitajte: Izaija 9:1-5

1 Narod koji hodi u tami gleda veliku svjetlost.
Nad onima koji stanuju u tamnoj zemlji sja svjetlost.
2 Ti daruješ bogato veselje,
umnožavaš radost.
Ljudi se raduju pred tobom
kao što se raduju žetvi,
kao što se vesele kad se dijeli plijen.
3 Jer lomiš teret njegova jarma,
štapove njegovih leđa,
palicu njegova goniča kao nekoć u dan Midjana.
4 Jer svaka obuća ratnikâ
i plašt napojen krvlju izgorjet će
i bit će plijen plamena.
5 Jer nam se rodi dijete, sin nam se dade.
Vlast počiva na njegovim plećima.
»Čudo od savjetnika« glasi njegovo ime,
»Jaki Bog«, »Otac vječni«, »Knez mira«.

Narod koji hodi u tami gleda veliku svjetlost.

Izaija 9:1

SREDINOM 1960-ih dvoje ljudi sudjelovalo je u istraživanju utjecaja tame na ljudsku psihu. Ušli su u odvojene špilje, dok su istraživači pratili njihove prehrambene navike i spavanje. Jedna je osoba ostala u potpunoj tami 88 dana, druga 126 dana. Pretpostavili su koliko bi dugo mogli ostati u mraku, i bili su, mjesecima. Jedan od njih je čak pomislio da je kratko drijemao, da bi potom shvatio da je spavao 30 sati. Tama dezorijentira.

Božji narod našao se u mraku nadolazećeg progonstva. Čekali su, nesigurni što će se dogoditi. Prorok Izaija uporabio je tamu kao metaforu njihove dezorijentiranosti i kao način govora o Božjem sudu (Izaija 8:22). Prije toga »dođe na egipatsku zemlju takva tama da se može pipati«, kao pošast (Izlazak 10:21-29), a sada se Izrael našao u tami.

Ali svjetlost će zasjati. »Narod koji hodi u tami gleda veliku svjetlost. Nad onima koji stanuju u tamnoj zemlji sja svjetlost« (Izaija 9:1). Tama je iščeznula, potlačenost je prestala. »Jer nam se rodi dijete, sin nam se dade« da stvori novi dan – dan oproštenja i slobode (r. 5,6).

Isus je došao! I premda tama svijeta može dezorijentirati, možemo iskusiti utjehu oproštenja, slobode i svjetlosti pronađene u Kristu.

– Glenn Packiam

Dragi Isuse, obasjaj svojom svjetlošću naš život. Pomogni nam da živimo u svjetlosti tvoga dolaska.