Voda tamo gdje nam treba

Pročitajte: Evanđelje po Ivanu 4:7-14
7 Tada dođe žena Samarijanka zahvatiti vode. Isus je zamoli: »Daj mi da se napijem!« 8 – Njegovi su učenici naime bili otišli u grad kupiti hrane – 9 Žena mu Samarijanka odvrati: »Kako možeš ti, Židov, tražiti od mene, žene Samarijanke, da se napiješ?« – Židovi naime ne održavaju veze sa Samarijancima. – 10 Isus joj odgovori: »Kad bi ti znala Božji dar i onoga tko ti govori: Daj mi da se napijem! – ti bi ga zamolila, i on bi ti dao vodu živu.« 11 Žena mu odvrati: »Gospodine, nemaš čim ni zahvatiti, a studenac je dubok. Odakle ćeš uzeti vodu živu? 12 Jesi li ti veći od našega oca Jakova koji nam dade ovaj studenac, i sam je pio iz njega, i njegovi sinovi, i njegova stoka?« 13 Isus joj odgovori: »Svaki koji pije ove vode, opet će ožednjeti. 14 A tko pije vode koju ću mu ja dati, ne će ožednjeti dovijeka. Nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode što teče u vječni život.«

A tko pije vode koju ću mu ja dati, ne će ožednjeti dovijeka.

Ivan 4:14

BAJKALSKO jezero, najdublje jezero na svijetu, golemo je i veličanstveno. Dugačko je 636 km i široko 80 km. U njemu se nalazi petina ukupne količine slatke vode na Zemlji. Ali ta je voda uglavnom nepristupačna. Bajkalsko jezero nalazi se u Sibiru – jednom od najudaljenijih područja Rusije. Nije li ironično da se tolika zaliha vode, tako očajnički potrebna velikom dijelu našeg planeta, nalazi na mjestu gdje nema mnogo ljudi?

Iako je Bajkalsko jezero u takvoj zabiti, postoji nepregledan izvor životvorne vode koji je dostupan onima kojima je najpotrebniji. Kod zdenca u Samariji Isus je u razgovor uključio ženu, ispitujući granice njezine duboke duhovne žeđi. Rješenje za potrebu njezine duše? Sam Isus.

Umjesto vode po koju je došla na zdenac, Isus joj je ponudio nešto bolje: »Svaki koji pije ove vode, opet će ožednjeti. A tko pije vode koju ću mu ja dati, ne će ožednjeti dovijeka. Nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode što teče u vječni život« (r. 13-14).

Različite stvari obećavaju zadovoljstvo, ali nikad ne utažuju žeđ naših srca. Samo Isus može uistinu zadovoljiti našu duhovnu žeđ. A on je neiscrpan izvor, dostupan svima.

– Bill Crowder

Bože, nauči nas da pronađemo svoje najiskrenije zadovoljstvo i smisao u Tebi.