Neviđeni prizor

Pročitajte: Evanđelje po Luki 16:19-31
19 Bio je neki bogat čovjek, oblačio se u skrlet i u laneno platno i sjajno se gostio svaki dan. 20 Pred njegovim vratima ležao je neki siromah po imenu Lazar, sav u čirevima. 21 Rado bi se bio nasitio mrvicama što su padale s bogataševa stola. I psi su dolazili i lizali mu čireve. 22 Tada umre siromah. Anđeli ga odnesoše u Abrahamovo krilo. A umre bogataš i bi zakopan. 23 Kad u paklu usred svojih muka podiže oči, vidje izdaleka Abrahama i u njegovu krilu Lazara. 24 Tada povika: Oče Abrahame! Smiluj mi se i pošalji Lazara neka umoči u vodu vrh svojega prsta i rashladi moj jezik; jer trpim veliku muku u ovom plamenu. 25 Abraham odvrati: Sjeti se, sinko, da je tebi u tvojemu životu bilo dobro, a Lazaru zlo. Sad se on ovdje tješi, a ti se mučiš. 26 Osim toga zjapi među nama i vama širok jaz, tako da nijedan ne može odavle k vama prijeći, i nijedan odatle ovamo doći, i kad bi htio.
27 Onaj nastavi: Onda te molim, oče, pošalji ga u moju očinsku kuću! 28 Imam još petero braće, i neka ih opomene da ne dođu i oni na ovo mjesto muke! 29 Abraham odvrati: Imaju Mojsija i proroke: neka njih slušaju! 30 Ne, oče Abrahame, odvrati onaj. Ali ako im dođe tko od mrtvih, onda će se obratiti. 31 A on mu reče: Ako ne slušaju Mojsija i proroke, ne će vjerovati da tko ustane i od mrtvih.«

Ako ne slušaju Mojsija i proroke, ne će vjerovati da tko ustane i od mrtvih.

Luka 16:31

NAKON što je Jurij Gagarin postao prvi čovjek u svemiru, spustio se padobranom u rusko selo. Žena je primijetila kozmonauta odjevenog u narančasto, koji je još uvijek nosio svoju kacigu i vukao dva padobrana. »Je li moguće da ste došli iz svemira?« upitala je. »Zapravo jesam«, rekao je.

Sovjetski su čelnici nažalost pretvorili povijesni let u antireligijsku propagandu. »Gagarin je otišao u svemir, ali tamo nije vidio boga«, izjavio je njihov premijer. (Sam Gagarin nikada nije rekao takvo što.) Kao što je primijetio C. S. Lewis, »Oni koji ne pronađu (Boga) na zemlji, vjerojatno ga neće pronaći u svemiru.«

Isus nas upozorava na zanemarivanje Boga u ovom životu. U Evanđelju po Luki 16:19-31 čitamo prispodobu o dvojici umrlih muškaraca – bogatašu koji nije imao vremena za Boga i Lazaru, siromašnom čovjeku bogatom vjerom. U mukama je bogataš molio Abrahama da pošalje Lazara na zemlju njegovoj braći jer »ako im dođe tko od mrtvih, onda će se obratiti« (r. 27,30). Abraham je ušao u bit problema: »Ako zaista ne slušaju Mojsija i Prorokâ, neće vjerovati ni ako tko od mrtvih uskrsne« (r. 31, K. S.).

»Vidjeti nikad nije vjerovati. Ono što vidimo tumačimo u svjetlu onoga u što vjerujemo« napisao je Oswald Chambers.

– Tim Gustafson

Oče, molimo te za one koji još nisu uzvjerovali u tebe.