Izbaciti iz brzine

Pročitajte: Prva knjiga o Kraljevima 19:9-12,15-18

9 Tamo potraži pećinu i nastani se u njoj. Tada mu dođe riječ Gospodnja. On ga upita: »Što radiš ovdje, Ilija?« 10 On odgovori: »Pun sam revnosti za stvar Gospodina, Boga nad vojskama; jer sinovi Izraelovi ostaviše tvoj zavjet, tvoje žrtvenike razvališe i tvoje proroke pobiše mačem. Jedini ja ostadoh, ali i meni rade o glavi.« 11 On odvrati: »Iziđi i stani na goru pred Gospodina!« Tada prođe Gospodin pokraj njega. Pred Gospodinom je bio silan, žestok vihor. 12 Iza vihora dođe potres, pa oganj. Ali Gospodin nije bio u ognju. Poslije ognja dođe tih, blag lahor.
15 Nato mu zapovjedi Gospodin: »Idi, vrati se istim putem u pustinju Damaska, i kad dođeš tamo, pomaži Hazaela za aramskoga kralja. 16 Jehua, Nimšijeva unuka, pomaži za kralja nad Izraelom! A Elizeja, Šafatova sina, iz Abel Mehole, pomaži za proroka umjesto sebe! 17 Tko tada uteče Hazaelovu maču, njega će pogubiti Jehu, i tko uteče Jehujevu maču, njega će pogubiti Elizej. 18 Ali ja ću ostaviti u Izraelu sedam tisuća: sve koji ne saviše svojega koljena pred Baalom, i sve koji ga svojim ustima ne poljubiše.«

Poslije ognja dođe tih, blag lahor.

1 Kraljevima 19:12

ČOVJEK ispred mene u automatskoj autopraonici bio je ‘u misiji’. Namjerno je hodao oko svog automobila kako bi provjerio da snažne četke neće ni za što zapeti. Platio je, a zatim se odvezao na pokretnu traku i ostavio upaljen motor. Djelatnik je vikao za njim: »Izbacite iz brzine! Izbacite iz brzine!« ali prozori su bili podignuti i nije ga mogao čuti. Prošao je kroz autopraonicu za četiri sekunde. Njegov se automobil jedva smočio.

I Ilija je bio ‘u misiji’. Bio je zauzet služenjem Bogu na različite načine. Upravo je pobijedio Baalove proroke u nadnaravnom obračunu, zbog čega je bio iscrpljen (1 Kraljevima 18:16-39). Trebalo mu je vremena, trebao je ‘izbaciti iz brzine’. Bog je doveo Iliju na planinu Horeb, gdje se Mojsiju ukazao mnogo prije. Još je jednom Bog zatresao planinu. Ali nije bio u vjetru koji je razbijao stijene, potresu ni u razbuktanoj vatri. Umjesto toga, Bog je Iliji došao u nježnom šaptu. »Kad je to Ilija čuo, pokri lice svoje plaštem, stupi van i stade na ulazu u pećinu« (r. 13).

I vi i ja smo ‘u misiji’. Svoj život usmjeravamo k postizanju velikih stvari za svoga Spasitelja. Ali ako se nikada ne pomaknemo iz brzine, možemo kroz život projuriti i propustiti djelovanje njegova Duha u nama. Bog šapće: »Prestanite i spoznajte da sam ja Bog!« (Psalam 46:11). Izbacimo iz brzine!

– Mike Wittmer

Oče, prestali smo i spoznali – ti si Bog.