Slušajte i učite

Pročitajte: Jakovljeva poslanica 1:19-27

19 Znajte, ljubljena braćo moja: neka bude svaki čovjek brz u slušanju, a spor u govorenju i spor u srdžbi. 20 Jer čovječja srdžba ne čini Božje pravde. 21 Zato, odbacivši svaku nečistoću i ostatak zloće, u krotkosti primite usađenu riječ koja može spasiti vaše duše! 22 Budite vršitelji riječi, a ne samo slušatelji, varajući sami sebe! 23 Jer ako tko sluša riječ, a ne vrši je, on je kao čovjek koji gleda naravno svoje lice u ogledalu. 24 On se je ogledao pa otišao i odmah je zaboravio kakav je. 25 Ali tko se ogleda u savršenom zakonu slobode i ostane u njemu, i ne biva zaboravni slušatelj, nego djelotvorni vršitelj, taj će biti blažen u svojemu djelovanju. 26 Ako li tko misli da je pobožan, a ne zauzdava svoga jezika, nego vara svoje srce, njegova je pobožnost isprazna. 27 Pobožnost čista i neokaljana pred Bogom i Ocem jest ova: pomagati sirotama i udovicama u njihovoj nevolji i držati sebe neokaljanima od svijeta.

Čuje li ih mudrac, u znanju će porasti.

Izreke 1:5

JEDNA od čitateljica Kruha našeg svagdašnjeg pročitala je jedno od mojih dnevnih promišljanja i nije se slagala s onime što sam napisao. Poslala mi je pismo i zamolila objašnjenje.

Nakon što je primila odgovor na svoje pismo, napisala je: »Hvala na objašnjenju. To je podatak koji nisam znala. Jednostavno sam uzela zdravo za gotovo ono što sam naučila u djetinjstvu. Ali osiromašen je dan kada ne naučimo nešto novo – tako da s osamdeset i četiri godine još uvijek učim!«

Spremnost za učenje znak je rasta i mudrosti. U Mudrim izrekama 1:5 piše: »Čuje li ih mudrac, u znanju će porasti; razum će sebi steći životnu mudrost.« Hebrejska riječ za učenje u ovom retku znači »usvojiti«.

Želimo li sve bolje upoznati Boga i naučiti kako mu ugoditi, ne moramo se bojati odbaciti stare ideje i prihvatiti nove koje bolje objašnjavaju Sveto pismo. Ljudi koji traže mudrost bit će otvoreni za nove ideje. Provjerit će ih istinama zapisanim u Svetome pismu, bilo da potvrde ono u što već vjeruju bilo da prošire svoje znanje i razumijevanje.

Netko je jednom rekao: »Učenje zahtijeva slušanje.« Moramo biti otvoreni za Božju istinu dok nas on podučava kroz svoju Riječ i ljude oko nas. Slušamo li, provjeravamo li i učimo li?

– Dennis J. DeHaan

Bože, znaš da teško mijenjamo mišljenje. Pomogni nam da spremnije slušamo, a manje govorimo.